10 przyczyn dla których Baselinker nie przesyła zamówień do Subiekt

 1. Endpoint na komputerze użytkownika ma niepoprawny klucz API
 2. Komputer użytkownika jest wyłączony lub endpoint na komputerze jest wyłączony
 3. Zamówienie nie zostało potwierdzone (osobiste lub telefoniczne)
 4. Produkt do zamówienia został wprowadzony po potwiedzeniu zamówienia (do Subiekt wysłane zostało, jako że potwierdzone, zamówienie bez produktu. W takim wypadku zamówienie nie wpadnie do żadnego statusu z błędem, nie pojawi się w statusie „Nie wysłano do Subiekt” i „Nie ma towaru w Subiekt”). Takie zamówienie „zawiśnie” w statusie pochodzenia (Nowe zamówienia) i aby ponowić proces przesyłu danych trzeba na nowo stworzyć zamówienie (dodanie produktu po potwierdzeniu nic nie da)
 5. Towar w zamówieniu nie został odnaleziony w Subiekt, wtedy zamówienie w Baselinker powinno „przeskoczyć” do statusu wskazanego w konfiguratorze Sellintegro („Nie przesłano do Subiekt”). Mogą być co najmniej trzy przyczyny takiego niepowodzenia:
  • towaru nie ma na kartotece towarowej w Subiekt
  • w konfiguratorze Sellintegro wprowadzone zostały nieprawidłowe ustawienia mapowania
  • zamówienie z Baselinker nie posiada uzupełnionej zakładki „Dane do faktury”
 6. Towar w zamówieniu został odnaleziony w kartotece towarowej Subiekt, ale stan magazynowy wynosi 0. Wtedy też, jeżeli w konfiguratorze Sellintegro ustawiony jest odpowiedni status Baselinker, zamówienie przeskoczy w BL do tego statusu.
 7. Zamówienie zostało wcześniej przesłane do Subiekt (może dotyczyć zamówień anulowanych, ale z czasem opłaconych). Zamówienie nie zostało anulowane
 8. Towaru z zamówienia nie ma na magazynie wewnętrznym Baselinker
 9. Nie zostały uzupełnione dane do faktury
 10. Produkt nie został skojarzony po numerze aukcji