Google Shopping dodawanie produktów, konfiguracja, import danych, budowa pliku XML (Google Merchant Centre)

W jaki sposób wygenerować i wprowadzić plik (feed) z danymi produktowymi do Google Merchant Cente?

Czy można dodać produkt bez EAN? Co to jest GTIN? Kiedy stosujemy MPN?

Nie wiem ile razy trzeba powtórzyć tę operację i jak wiele czasu poświęcić, aby prawidłowo ustawić wszystko w Google Merchant Cente, ale mnie to zajęło 8 lat. Najważniejsze w tym wszystkim było zorientowanie się w dwóch kwestiach: jak zbudowane są pliki XML i w jaki sposób rozumuje Google.

Jednym z podstawowych narzędzi, które będziemy potrzebowali do pracy z plikiem XML, który chcemy posłać do Google, jest Check Digital Calculator. Google Merchant Centre wymaga bowiem od nas tego, abyśmy wysłali do nich numer GTIN, czyli EAN z numerem kontrolnym (coś w ten deseń).

Zacznę od tego, że zgubiłem informację dotyczącego numeru kontrolnego. Dlatego postaram się ją odnaleźć. Wcześniej jednak znalazłem specyfikację danych produktowych dla Google Merchant Centre.

WordPress WooCommerce nikomu nie trzeba przedstawiać. Oprogramowanie dla stron WWW i sklepów internetowych z dobrze rozwiniętym modułem blogowym. W moim przekonaniu oprogramowanie wyprzedzające konkurencję ze względu na dobrze rozwinięty moduł blogowy oraz wtyczki kreatorów wizualnych dla stron internetowych, takie jak: Divi, Elementor, WP Bakery i Visual Composer.

Google Merchant Cente to pasaż handlowy w wyszukiwarce internetowej od Google.

Feed Menager WooCommerce Google

WP Product Feed Manager, ustawienia:

 • Auto feed fix (poprawka automatycznego kanału informacyjnego). Automatyczne próby ponownego generowania danych, które nie powiodły się (domyślnie wyłączone). Pozostawienie tej opcji na “TAK” może nałożyć dodatkowe obciążenie na serwerze, gdy kanały nadal “NIE”
 • Disable background processing (wyłącz przetwarzanie w tle), na “NIE”. Wypróbuj tę opcję, gdy kanały informacyjne utkną w przetwarzaniu
 • Feed process logger (rejestrator procesów informacyjnych), to dziennik logów przydatnych w trakcie kontroli technicznej
 • Show product identifiers (pokaż identyfikatory produktów), u nas na “TAK”. Po włączeniu dodaje do produktów identyfikatory produktów Marki, GTIN i MPN (domyślnie wyłączone). Ta opcja spowoduje dodanie pól wejściowych identyfikatora produktu do karty zapasów produktów. Identyfikator MPN jest również dodawany do odmian produktu
 • Third party attributes (atrybuty innych firm), np. %wpmr%,%cpf%,%unit%,%bto%,%yoast%. Wprowadź słowa kluczowe i symbole wieloznaczne oddzielone przecinkami, aby używać atrybutów innych firm. Użyj określonych symboli wieloznacznych. Nie należy używać do szerokich symboli wieloznacznych, takich jak %_% ponieważ będzie to zawierać domyślne atrybuty WooCommerce i czasami może spowodować nieprawidłowe dane wyjściowe (widocznie u nas można 🙂
 • Notice recipient (odbiorca powiadomienia), nasz adres email do korespondencji firmowej. Wprowadź adres e-mail osoby, której chcesz otrzymywać powiadomienia, gdy kanał informacyjny nie powiedzie się podczas automatycznej aktualizacji pliku danych. Może to być na przykład email do naszego działu IT.
 • Clear feed process, do czyszczenia (nie usuwa kanałów, czy plików XML)
 • Re-initialize, aktualizuje tabele w razie potrzeby, ponownie inicjuje zdarzenia cron i resetuje przechowywaną licencję – nie usuwa bieżących kanałów ani ustawień
 • Backups (tworzenie kopii zapasowych)
Kopie zapasowe

Dokumentacja

Instalacja pluginu i aktywacja licencji oraz update do wersji premium. Dla zachowania kanałów z wersji trailowej należy podmienić pliki i wtyczkę na premium wp product feed menager.

Tworzenie i konfiguracja nowego feed, pliku XML. Określenie nazwy, kanału (np. Amazon, Bing lub Google Merchant Centre), target regionalny, wybór kategorii domyślnej.

Mapowanie kategorii. Należy przyporządkować produkty do jak najlepiej odpowiadających kategorii. Należy mapować kategorie sklepów na kategorie domyślne.

Warianty, czyli odmiany produktów.

Zaawansowane filtry produktów. Dzięki nim można wyeliminować produkty, które znajdują się w danej kategorii, ale nie spełniają warunków, takich jak np.: cena, stan ilościowy, numer ID lub SKU.

Mapowanie atrybutów

Zagadnienie wyprzedzające: mapowanie gtin, domyślnie może nie być ustawione (podobnie jak inne atrybuty). System WP powinien postarać się wyłapać atrybuty i je zmapować od razu, ale równie dobrze może się zdarzyć, że mapowanie dla gtin lub innych parametrów trzeba będzie ustawić. Może się też zdarzyć, że Feed Menager Product WP nie odczyta oczekiwanej wartości. Poza poprawieniem mapowania można też przyjrzeć się lokalizacji wartości. Dana wartość i jej atrybut mogą być uzupełnione w innym module (w module należącym do innej wtyczki). Może się na przykład zdarzyć, że uzupełnimy wartości w zakładce Price comparison, a feed menager sczytuje dane tylko z zakładki magazynowej.

Do bezpośrednio podawanych ustawień kanału należą:

 • ID zmapowane ze SKU z WooCommerce
 • Title (tytuł produktu)
 • Description (opis produktu, niestety w przypadku Google Merchant Centre, sczytuje razem z tytułem i wszystko od deski do deski)
 • Link (permalink, czyli stały link to adres URL, który ma pozostać niezmieniony przez wiele lat, tworząc hiperłącze, które jest mniej podatne na gnicie linków)
 • Image link
 • price (tu możemy np. określić Combine source fields i ustawić atrybut dla ceny: regularna lub na promocji)
 • condition (stan)
 • availability (dostępność) i tu można dodać, jeśli stany magazynowe dzielimy na “na stanie” i “poza stanem”, warunek dla in stock: if Stock Status includes in stock or out of stock
 • brand (marka) (domyślnie pusta, a potrzebujemy np. do Google Shopping)
 • gtin (jak wyżej, puste), uzupełniamy z wykorzystaniem cyfry kontrolnej dodawanej na końcu (gtin to odmiana ean). Należy udać się do gs1.org, ean może być GTIN-12, GTIN-14 (+00 z przodu)
 • adult no
 • identifier exists (istniejący identyfikator)

Attribute mapping, identifier exists

Attribute mapping channel feed attribute, conditions 

Definiacja kieruje nas do Google Merchant Centre

Google Merchant Centre

Czy można dodać produkt bez EAN? Co to jest GTIN? Kiedy stosujemy MPN?

identifier exists. Atrybut ten identyfikuje unikatowe UPls, które nie są przypisane do twojego produktu. Unikatowe identyfikatory produktów złożone są z atrybutów gtin, mpn i marki. Atrybut Identifler exists używamy kiedy nie mamy GTIN, MPN lub marki. W języku SQL wygląda to tak:

Jeśli Twój produkt jest nowy (przesyłasz go za pomocą atrybutu warunku) i nie ma przypisanych identyfikatorów produktów spełniających poniższe wymagania, prześlij identyfikator_istnieje z wartością no lub false.

Attribute mapping, identifier exists, Google Merchant Centre

To więc warto tworzyć, bo przepuści produkty bez jednego identyfikatora, ale i tak Google Merchant Help informuje, że jeśli wymagania dotyczące identyfikatora produktu nie są spełnione, skuteczność odbioru produktu może być ograniczona. Czyli spadnie lub zabłądzi. Lepiej więc może zaoszczędzić i ustawić na “yes”? Pod uwagę nie są brane tylko towary niestandardowe i działa sztuki oraz rękodzieła, antyki i inne specjalne. Także sprzedawcy tych produktów nie muszą się martwić.

Postępuj zgodnie z tymi wskazówkami, aby mieć pewność, że przesyłasz wysokiej jakości dane dotyczące swoich produktów. Upewnij się, że używasz tego atrybutu tylko wtedy, gdy masz pewność, że Twój produkt nie ma przypisanych unikalnych identyfikatorów produktu. Produkty, w przypadku których atrybut identyfikator_istnieje niepoprawnie ustawiony na wartość nie lub fałsz i w przypadku których istnieje dowód na istnienie unikalnego identyfikatora produktu, zostaną odrzucone.