Wprowadzanie plików XML do Baselinker (XML, CSV) import, eksport, upload 24h, automat

Baselinker jest oprogramowaniem typu “integrator” działającym w chmurze. Za sprawą tej potężnej aplikacji sieciowej może zintegrować działania promocyjno-sprzedażowe na różnych kontach i serwisach aukcyjnych, sklepach internetowych (choć nie ma możliwości integracji samych sklepów… integracja sklepów możliwa jest na platformie wooCommerce). Baselinker pozwala też na zautomatyzowanie zarządzania zamówieniami, księgowością, logistyką, pracami magazynowymi oraz innymi działaniami z zakresu e-commerce.

Jednym z aspektów pracy w obrębie oprogramowania Baselinker jest wprowadzanie produktów na magazyn, uzupełnianie kart produktowych i wystawianie na ich podstawie aukcji internetowych. Zaletą prowadzenia uporządkowanej pracy na magazynie wewnętrznym Baselinker jest możliwość tworzenia kart produktowych o dwóch niepowtarzalnych zaletach; Na jednej karcie możemy stworzyć 5 typów różnych opisów produktowych, które można potem wykorzystać w jednym lub kilku (maksymalnie 5) szablonach aukcyjnych. Możemy np. stworzyć kartę produktową z 5 sekcjami opisującymi różne aspekty produktu (charakterystyka, opis, specyfikacja, dane techniczne, itp..). W innym przypadku w każdej sekcji mogą znaleźć się pełne opisy o różnym brzmieniu (np. w różnych językach), które potem wykorzystamy do stworzenia 5 różnych aukcji. Tym sposobem możemy stworzyć jeden uporządkowany rdzeń produktu lub 5 niepowtarzalnych rdzeni produktu. Istnieje też możliwość stworzenia na karcie produktowej w magazynie Baselinker 5 uporządkowanych, złożonych i unikalnych opisów produktowych poprzez wprowadzenie odpowiednio zmodyfikowanego kodu HTML/CSS do każdej z 5 wydzielonych sekcji w opisie karty produktowej. Bogactwo możliwości uzupełnia fakt, że wszystkie te opisy możemy wprowadzić do szablonu, jako jedną z jego sekcji. W Baselinker możemy stworzyć de facto nieskończoną ilość szablonów uzupełniających galerię zdjęć i opis wprowadzone do kart produktowych na magazynie Baselinker. Tym samym możemy stworzyć aukcje internetowe składające się nie tylko z rdzenia produktowego (opisu i zdjęć z karty produktowej), ale i posiadających dodatkowe treści i zdjęcia wprowadzone do szablonu wykorzystanego w trakcie wystawiania aukcji. Tym sposobem rdzeń produktu możemy uzupełnić o dodatkowe informacje (zdjęcia kontekstowe, teksty promocyjne, powtarzające się informacje dot. wszystkich produktów, nagłówek promocyjny czy stopkę serwisową) i podmieniać je w zależności od naszych potrzeb. Te same aukcje możemy wystawić w oparciu o różne szablony. Z czasem możemy zmodyfikować szablon i masowo zaktualizować informacje na wszystkich aukcjach lub podmienić szablon na zupełnie inny, nowo przygotowany.

Jeśli jednak chcielibyśmy zmienić opis i zdjęcia wchodzące w skład rdzenia produktu, czyli informacje pochodzące z karty produktowej, to operację taką przeprowadzamy wchodząc do magazynu Baselinker i modydikując zapis w karcie produktowej. Następnie aktualizujemy opis aukcji w zakładce BL / Zarządzanie aukcjami. Problem rodzi się w momencie, kiedy chcemy / musimy zmodyfikować opis rdzenia produktu na większej ilości aukcji. Tradycyjnie jedynym rozwiązaniem problemu modyfikacji opisu w aukcji internetowej jest wejście na każdą aukcję z osobna i ręczna zmiana treści aukcji. Niestety w ten sam sposób trzeba też postępować w wielu przypadkach edycji kart produktowych na magazynie Baselinker. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której chcemy zmienić powtarzające się brzmienie treści. Jeśli w opisie wszystkich lub części produktów na magazynie BL mamy powtarzający się treści, to możemy je masowo “wyłowić” zarzucając sieć na stringi w pliku XML/CSV posiadającym dane z magazynu Baselinker. Innymi słowy, wykonujemy eksport danych z magazynu BL do pliku XML/CSV i oznaczamy treści do usunięcia lub zmiany. Jeśli treści są takie same, to masowo chcemy zmienić określony akapit (część tekstu) lub dodać jakiś nowy opis pomiędzy określone i powtarzające się ciągi znaków (ewentualnie na początku lub na końcu określonych sekcji). W następnej kolejności wgrywamy tak przetworzony plik z danymi do magazynu Baselinker i możemy cieszyć się poprawionymi opisami na karcie produktowej. Teraz wystarczy zaktualizować aukcje o opis z magazynu i gotowe. Mamy rozwiązanie, które pozwala zaoszczędzić dość sporo czasu przy w/w założeniach. Zobacz więcej na temat: import i eksport plików XML/CSV.