Administrator sklepu, e-magazynier, specjalista e-commerce FA-VAT

Wystawianie aukcji i dodawanie produktów

Od kilku już lat zawodowo zajmuję się wystawianiem aukcji i dodawaniem produktów na różne serwisy aukcyjne, marketplaces i sklepy internetowe. Głęboka i szeroka wiedza z zakresu e-commerce poparta studiami marketingowymi i wieloletnią praktyką zawodową – podążanie własną ścieżką – pracownika zdalnego e-magazyniera… Wszystko to pozwala mi na rzetelne podsumowywanie swojej pracy i wyróżnianie jej najważniejszych aspektów…

Duże doświadczenie zawodowe w zakresie dodawania produktów sprawia, że coraz mniejsze znaczenie ma to, na jakim serwisie sprzedażowym wystawia się i dodaje produkty. Serwisy aukcyjne i sklepy internetowe, choć mają różne struktury, tak funkcjonują w sposób bardzo podobny i mają wiele wspólnych cech. Z czasem coraz większego znaczenia nabiera to, jakiego rodzaju produkty wymagają prezentacji i do jakiej kategorii należą. Kiedy bowiem znikają problemy związane z prawidłową organizacją struktury środowiska e-sprzedażowego, na czoło wysuwa się problematyka SEO opisów produktowych, ich specyfikacja oraz prezentacja graficzna.

Przekonanie co do potrzeby zatrudnienia e-magazyniera

Niewielu pracodawców lubi płacić wynagrodzenie współpracownikom pośrednio uczestniczącym w procesie realizacji celów sprzedażowych. Większość właścicieli firm nie dostrzega potencjału tkwiącego we wspomaganiu procesów sprzedażowych przez służby marketingowe. Postawy takie nie są bezpodstawne, ale i mają w sobie wiele utartych przekonań nie mających uzasadnienia w rzeczywistości. Współpracownicy, którzy nie przynoszą bezpośrednich zysków, tylko wykonują pracę administracyjną lub np. magazynową albo stricte marketingową, są mało pożądanym kosztem, który nie przynosi bezpośrednich zysków. Kultura organizacji mniejszych firm handlowych skoncentrowana jest często na kulcie jednostki właściciela i zaradności pracowników obsługi klienta. Nieraz jednak działy te są zanadto obciążone pracą, mają zbyt wiele zadań, przez co organizacja nie rozwija się w prawidłowy sposób, klienci przeciekają, zyski niepotrzebnie topnieją i generowane są niepotrzebne koszty posprzedażowe.

Jednym z wakatów, który może wypełnić tę lukę funkcyjną w firmie jest e-magazynier i zarazem specjalista ds. e-commerce. Osoba odpowiedzialna za planowanie, rozbudowę, porządkowanie i administrację kanałów sprzedażowych może wspomagać zarówno pracę właściciela firmy, jaki i sprzedawców zaangażowanych w obsługę klienta. Do zadań, które można powierzyć takiej osobie należą:

 • przygotowywanie nowych opisów i grafik produktowych
 • wspomaganie pracy sprzedawców, magazynierów i właścicieli
 • dostosowywanie ofert do regulaminów, regół i zasad serwisów sprzedażowych
 • zakładanie, konfigurowanie i integrowanie nowych kont sprzedażowych
 • poprawianie błędów i optymalizacja istniejących ofert
 • wprowadzanie nowych cen i stanów magazynowych
 • dodawanie produktów na sklepy internetowe
 • wystawianie aukcji na serwisy aukcyjne
 • poprawianie wyglądu sklepu internetowego

Dobry e-magazynier i spec. ds. marketingu internetowego po krótkim wdrożeniu powinien już w znacznej mierze samodzielnie organizować sobie pracę i odwrócić proces relacji interpersonalnych pomiędzy nim, a sprzedawcami i właścicielem. Z czasem osoba taka powinna coraz częściej przejmować inicjatywę w realizacji zadań bezpośrednio związanych z prawidłową realizacją celów organizacji, jak np. wprowadzanie nowych cen, stanów magazynowych, nanoszenie korekt, poprawianie wyglądu aukcji oraz zakładanie nowych kont sprzedażowych (po wcześniejszej orientacji co do możliwości sprzedażowych firmy). Do realizacji tego celu, poza aktywnym i otwartym na współpracę e-magazynierem, konieczna jest dobra kultura pracy w organizacji, a zwłaszcza pracownicy otwarci na relacje.

Współpraca online a relacje interpersonalne

W dobie pracy zdalnej i współpracy online pomiędzy pracownikami i współpracownikami (bardziej niezależnymi jednostkami o charakterze usługowym) fundamentalnego znaczenia nabiera otwartość na relacje i komunikacja online za pomocą komunikatorów GG, Skype, e-mail, itp.. W organizacji, która jest rozciągnięta w przestrzeni, niezbędne jest właściwe podejście do komunikacji interpersonalnej. Należy bowiem pamiętać, że w tradycyjnej organizacji terytorialnej pytanie nasuwające się na myśl jest zadawane częściej, łatwiej i szybciej. W organizacji zdalnej pracowników dzieli nie tylko bariera terytorialna, ale i tworzy się masa barier psycho-społecznych wpływających na sposób rozumienia swojej roli w organizacji, zadań i celów. Osoba pracująca zdalnie inaczej postrzega swoją sprawczość i wolę, z czasem nabiera innych zwyczajów i sposobów rozwiązywania problemów (myśli bardziej pragmatycznie, bardziej celowo, bardziej samodzielnie).

Utrzymanie więzi w organizacji zdalnej wymaga zdrowego podejścia do komunikacji online, otwartości współpracowników na relacje, swojego rodzaju dążenia do tych relacji pomimo barier i zachodzących trudności (brak dostępności, różne pory dnia, różne dostępności, różne nastroje, różne kultury jednostek). Konieczne jest nie tylko uzmysławianie członkom zespołu o potrzebie komunikacji, ale i przedstawianie im technicznych możliwości takiej komunikacji, prezentowanie sposobów, celów i możliwości płynących z utrzymywania relacji, a także cykliczne organizowanie spotkań online. Dla dobra organizacji można założyć, że w obrębie organizacji zdalnej istnieje naturalna tendencja do zanikania relacji i rozczepiania się więzi personalnych, co w niektórych obszarach może rodzić negatywne skutki. Obszary te należy rozpoznać i dodatkowo kontrolować.

Umiejętności e-magazynier, administrator e-sklepu

Poza umiejętnościami twardymi, dot. znajomości struktur informatycznych e-commerce, umiejętności ich optymalizacji, integracji i pozycjonowania, najważniejszą cechą wyróżniającą dobrego specjalistę ds. e-commerce jest:

 • umiejętność samoorganizacji
 • umiejętność planowania i realizacji zaplanowanych zadań
 • zdolność do organizacji relacji działów produkcyjnych, marketingowych i sprzedażowych
 • znajomość regulaminów i przepisów prawa
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych (hackowanie)
 • umiejętność pisania i tłumaczenia w języku polskim, niemieckim i angielskim
 • znajomość podstawowych języków strukturalnych (HTML, CSS)
 • pragmatyczne podejście
 • kontrola wyników (liczenie kosztów jednostkowych, akordów, zysków)
 • prowadzenie rozliczeń kontrolnych

Reasumując, wydawać by się mogło, że praca polegająca na wystawianiu aukcji i dodawaniu produktów na sklepy internetowe jest prosta i mało rozwojowa. Nic bardziej mylnego. Jest to bowiem punkt wyjścia do pracy zawodowego e-magazyniera i budowniczego stron (kart) produktowych, projektanta sklepów internetowych oraz administratora Sieci e-commerce. Jest to profesja wymagająca szerokiej wiedzy z zakresu marketingu online, wielu zdolności webmasterskich oraz doświadczenia i obycia w pracy nad informatycznymi strukturami Sieci e-commerce.