Błysk całego elementu, czyli podświetlany kafelek CSS dla szablonu aukcji eBay

Hello Word!

Jak stworzyć podświetlany element w technice CSS (bez skryptów)? Używamy do tego pseudoklasy :hover i w jej obrębie wskazujemy zmienną o innej wartości aniżeli ta, która jest przypisana do elementu, który chcemy podświetlić (wskazać na interaktywność, zmienić kolor, etc..). Np. jeśli nasz znacznik HTML ma przypisaną wartość background-color:white, a chcemy aby po najechaniu myszką tło elementu zmieniało się na zielono, wystarczy do danego elementu przypisać taki kod CSS:

blyskcalegoelementu:{
		background-color:white;
	}
blyskcalegoelementu:hover{
		background-color:green;
	}

Sprawa komplikuje się nieco bardziej, jeśli chcemy podświetlić cały element DIV, a na dodatek, chcemy aby ten sam DIV był podlinkowanym kafelkiem, który po najechaniu myszką cały się podświetli i dodatkowo wskaźnik myszki zmieni się ze strzałki na łapkę wskazując integrację (odnośnik). To wspaniałe rozwiązanie dla zagubionego klienta, wymaga nieco innego kodu HTML. Musimy bowiem otulić odnośnikiem cały DIV.

 <a href="url">
      <div class="blyskcalegoelementu">
       <p>Szablony eBay</p>
      </div>
 </a>