Jak dodać produkt Baselinker Shoper import eksport

Aby plik CSV pobrany z Baselinkera poprawnie się importował do Shopera, konieczne jest utworzenie profilu CSV.
Należy wykonać w tym celu następujące czynności:

  1. Z Baselinkera pobieramy plik CSV z produktami dla integracji Shoper REST i otwieramy go w Excelu lub jakimkolwiek innym programie.
  2. Logujemy się do panelu Shopera, wchodzimy na listę produktów i wybieramy opcję Więcej > Importuj > Utwórz profil CSV.
  3. Wpisujemy nazwę profilu oraz ustawiamy typ na “aktualizacja, dodawanie”. Klikamy “Zapisz”.
  4. Przechodzimy do zakładki lista pól. Do listy pól widocznej w Shoperze, należy dodać wszystkie kolumny z pobranego pliku CSV, które chcemy aby zostały zaimportowane do sklepu. Na przykład, jeżeli chcemy zaimportować wagę produktów, szukamy w pliku CSV kolumny z wagą (w tym przypadku jest to kolumna “weight”) i wpisujemy jej nazwę przy polu “Waga” na liście pól, zaznaczając najpierw checkbox przy tym polu.
  5. WAŻNE: po wybraniu kolumn w Shoperze, należy je ułożyć w kolejności takiej samej, w jakiej znajdują się w pliku CSV, przeciągając rekordy na liście. Czyli jeżeli w pliku CSV po kolumnie “weight” występuje kolumna “priority”, taka sama kolejność powinna być na liście kolumn w Shoperze.
    Powyższy proces powtarzamy dla każdej kolumny z pliku CSV, którą chcemy załadować do Shopera. Po zakończeniu mapowania, klikamy przycisk Zapisz.
  6. Sklep jest gotowy do importu. Wracamy na listę produktów do menu Więcej > Importuj, wybieramy dopiero co utworzony profil CSV, ładujemy plik i klikamy “Importuj”.
  7. Jeżeli import zakończył się powodzeniem, wyświetlone zostanie powiadomienie.

Po wykonaniu tych kroków można utworzyć powiązania produktów między Baselinkerem a sklepem. Należy zaznaczyć produkty na liście, wejść do menu Operacje > powiąż z produktami ze sklepu internetowego > wybrać sklep, do którego właśnie wykonaliśmy import > Utwórz powiązania. Zostaniemy przeniesieni do menu, w którym będzie można utworzyć powiązania – jeżeli import został wykonany poprawnie, opcja “Dopasuj automatycznie” powinna bez problemu odnaleźć ID wszystkich produktów do powiązania.

edycja plików CSV
edycja plików CSV