Konfiguracja Shoper – Baselinker dwa scenariusze integracji

Przyczyny poszukiwania wsparcia w integracji Shoper z marketplaces

Zespolenie Shoper z Baselinker należy do takich prac konfiguracyjnych, które mogą wywoływać pewne wątpliwości co do prawidłowości synchronizacji cen i stanów magazynowych. Wynika to zarówno z faktu, że w tym sklepie również możemy pobierać zamówienia z Allegro i w ten sposób wpływać na zmianę stanów magazynowych… Jak i dlatego, że integracja pomiędzy tym sklepem a Allegro jest jednostronna, w tym sensie, że sprzedaż na serwisie aukcyjnym rzeczywiście zmniejsza stan magazynowy na sklepie (o ile karty produktowe są powiązane z aukcjami), ale sprzedaż na sklepie nie wpływa już na zmianę ilości sztuk w ofercie Allegro. W tym zespoleniu Shoper może więc co najwyżej pełnić rolę magazynu, bo jakakolwiek sprzedaż ze sklepu będzie zakłócać porządek na magazynie (rodzić różnicę) i w konsekwencji doprowadzi do tego, że na aukcjach Allegro będzie dostępnych więcej produktów, aniżeli jest rzeczywiście na sklepie. Aż dziw, że programiści z Shoper nie poprawił połączenia API z Allegro.

Poza tym, że silnik tego sklepu pozwala jedynie na jednostronną synchronizację stanów z Allegro, to jeszcze nie pozwala na powiązanie kart produktowych z aukcjami na innych marketplaces (tu ukłon w stronę silnika IdoSell, który daje możliwość dla dywersyfikacji sprzedaży na Allegro, eBay i Amazon). A dywersyfikacja kanałów sprzedażowych stanowi dziś jeden z najważniejszych kierunków rozwoju w firmach handlowych zajmujących się organizacją sprzedaży w Internecie.

Silnik sklepu internetowego Shoper charakteryzują więc dwa rodzaje ograniczeń, które skutkują potrzebą poszukiwania oprogramowania zewnętrznego pomocnego w zespoleniu sklepów z innymi kanałami sprzedażowymi:

 • jednostronna integracja z Allegro (brak możliwości przesyłania informacji do Allegro o zmianie stanów magazynowych wywołanych sprzedażą na sklepie)
 • brak możliwości zespolenia z innymi serwisami aukcyjnymi, jak chociażby tak popularnymi w Europie: eBay, Amazon, eMag, Kaufland czy Shopee

Rola Baselinker jako integratora zewnętrznego

W poszukiwaniu rozwiązania można sięgnąć po integrator BL. Jest to oprogramowanie zewnętrzne, które specjalizuje się w powiązaniach ze wszelkiego rodzaju serwisami aukcyjnymi, marketplaces, sklepami internetowymi, aplikacjami logistycznymi, programami rachunkowymi i wieloma jeszcze innymi. Nowa edycja modułu magazynowego BL dodatkowo poszerza jego możliwości w kwestii synchronizacji stanów i cen magazynowych i ich automatycznej kontroli na więcej aniżeli jednym serwisie i sklepie.

Jedną z funkcji, jakie może pełnić Baselinker jest obustronna integracja sklepu internetowego z serwisami aukcyjnymi, w tym sensie, że każda sprzedaż na Allegro, eBay, Amazon, eMag (czy każdym innym marketplaces) będzie rodzić zmianę stanów magazynowych na sklepie (lub sklepach) i adekwatnie, każda sprzedaż na sklepie, których karty produktowe powiązane są z aukcjami zaciągniętymi do BL… Będzie skutkować zmianą ilości produktów dostępnych na każdym z naszych kont aukcyjnych. BL oferuje więc synchronizację cen i stanów pomiędzy wszystkimi popularnymi kanałami sprzedaży internetowej. I rozwiązanie to sprawdza się nie tylko w teorii, ale też i w praktyce.

Powiązanie BL z Shoper można zaprogramować (w sensie obiektowym za pomocą zmiany opcji ustawień) na kilka sposobów, a wszystkie one zawierają się w dwóch podstawowych scenariuszach: pośrednim i bezpośrednim. Wyznacznikiem decyzji co do wyboru sposobu powiązania jest miejsce, z którego chcemy dokonywać operacji zmiany stanów magazynowych oraz miejsce, z którego chcemy obsługiwać zamówienia. Oczywiście możemy też podjąć decyzję, że operacje te będziemy wykonywać zarówno ze sklepu, jak i z pozycji integratora. W Baselinker możemy, na przykład, obsługiwać zamówienia spływające z różnych kanałów sprzedażowych (co pozwoli nam na automatyzację procesu obsługi zamówień), a na sklepie internetowym dokonywać zmian cen i stanów magazynowych (jeśli np. chcemy ograniczyć pracownikom możliwość manipulowania tymi zmianami). O ile takie rozwiązanie jest jeszcze dopuszczalne w tym sensie, że nie będzie rodzić niewłaściwości i różnic w cenach i stanach ilościowych, tak sens i celowość takiego rozwiązania stanowią znak zapytania.

Na pewno jednak nie możemy obsługiwać wybranego planu integracji w sposób niewłaściwy lub też bazować na produktach, które nie mają właściwego powiązania z aukcjami internetowymi. Synchronizacja nie będzie też działać prawidłowo, jeśli nie wszystkie produkty są powiązane z aukcjami (mówimy wtedy o zespoleniu niepełnym) lub jeśli, któraś z opcji synchronizacji jest ustawiona nieprawidłowo. Nie da się po prostu wybrać, za pomocą jednego kliknięcia, pośredniego lub bezpośredniego scenariusza zespolenia i cieszyć się prawidłowym przepływem danych. Każdy plan wymaga przeprowadzenia odpowiednich konfiguracji, tak po stronie integratora, jak i sklepu internetowego czy nawet serwisu aukcyjnego (zmiany po stronie marketplaces mogą bowiem doprowadzić do zerwania powiązania pomiędzy aukcjami i produktami lub skutkować nieprawidłowymi cenami i stanami w centrum zarządzania zasobami). Każdy plan wymaga też przemyślanej i świadomej obsługi.


Wybór scenariusza integracji i ustawienie odpowiednich opcji

W zależności od wybranego planu, naszym centrum zarządzania zasobami cen i stanów może być sklep internetowy (scenariusz pośredni) lub wewnętrzny moduł magazynowy integratora Baselinker (scenariusz bezpośredni). Wybierając koncepcję pośrednią decydujemy się na zarządzanie zasobami cen i stanów magazynowych przez sklep internetowy Shoper. Plan ten pomija magazyn wewnętrzny Baselinker, musimy więc powiązać karty produktowe z naszego sklepu internetowego z aukcjami internetowymi, a raczej to oferty należy powiązać z tymi kartami. Koncepcja ta wyklucza bowiem możliwość zespolenia aukcji z więcej aniżeli jedną kartą produktową, a więc i sklepem. Pomysł ten sprawdzi się więc u tych sprzedawców, którzy prowadzą tylko jeden sklep online i za jego pomocą wykonywali dotychczas wszystkie prace magazynowe, logistyczne, sprzedażowe i marketingowe.

Jeśli chcemy zarządzać cenami i stanami magazynowymi z poziomu sklepu internetowego i zarazem zdywersyfikować sprzedaż na innych marketplaces, to dobrym rozwiązaniem będzie wybranie koncepcji pośredniej integracji z Baselinker, wykluczającego potrzebę korzystania z modułu magazynu wewnętrznego BL i zarazem wymagającego bezpośredniego powiązania aukcji ze wszystkich serwisów aukcyjnych z kartami produktowymi tego sklepu. Wiązanie to należy wykonać za pomocą BL. Należy przy tym zadbać o to, aby wszystkie nasze aukcje ze wszystkich serwisów internetowych zostały zaciągnięte do BL i powiązane z kartami produktowymi. Trzeba też dbać o to, aby nowo wystawiane aukcje zostały połączone z produktami na sklepie. W tym celu albo wystawiamy aukcje przez “lustro magazynowe sklepu” w Baselinker (wtedy wiązanie zachodzi automatycznie), albo pamiętamy o tym, aby każdorazowo po wystawieniu oferty przez serwis aukcyjny, aukcję taką zaciągnąć do BL i powiązać z kartą produktową sklepu (wiązanie wykonujemy opierając się na tytule aukcji, SKU, EAN i identyfikatorze [ID] produktu). Jeśli na sklepie nie ma produktu, który odpowiadałby nowo zaciągniętej aukcji, to nie będziemy mogli dokonać połączenia i sprzedaż na aukcji, a w rzeczy samej zaciągnięcie zamówienia na sklep, nie wywoła skutki magazynowego.

Prawidłowe działanie scenariusza pośredniego obwarowane jest więc kilkoma warunkami:

 • możemy powiązać aukcje z wielu marketplaces z produktami znajdującymi się tylko na jednym sklepie
 • zmiany cen i stanów magazynowych (zarówno jeśli chcemy zmienić ceny i stany na sklepie, jak i jeśli chcemy zmiany w tych argumentach wprowadzić dla ofert aukcyjnych na różnych marketplaces) wykonujemy z pozycji karty produktowej na Shoper
 • wszystkie oferty na wszystkich marketplaces muszą być zaciągnięte do BL i powiązane z kartami na magazynie sklepu
 • ofertę na serwis aukcyjny wystawiamy przez BL lub przez marketplaces, ale wtedy musimy je zaciągnąć do BL i powiązać z kartą na magazynie sklepu
 • jeśli na sklepie nie ma produktu, który wystawiliśmy na serwis aukcyjny, to produkt taki musimy utworzyć na tym magazynie

Poza wyżej wymienionymi warunkami konieczna jest prawidłowa konfiguracja ustawień BL, Shoper i być może marketplaces. Jeśli chcemy zsynchronizować ceny i stany między wszystkimi naszymi ofertami, to musimy sprawić, aby zachodziła pomiędzy nimi komunikacja, a kierunek tej komunikacji był prawidłowy. Przepływ informacji zachowujemy dzięki powiązaniu ofert z kartami produktowymi. Stan wiązań możemy sprawdzić zarówno na listingu aukcji, jak i karcie zamówienia w Baselinker. Natomiast kierunek tego powiązania ustawiamy poprzez konfigurację integracji każdego serwisu aukcyjnego i konfigurację integracji Shoper w BL. Jeśli chcemy ustalić prawidłowy kierunek przepływu informacji dla pośredniego scenariusza integracji, musimy zezwolić BL na pobieranie zamówień z serwisów aukcyjnych i jednocześnie pozwolić BL na przekazywanie tych zamówień do sklepu. Samo przekazanie zamówień z określonego marketplaces do sklepu skutkuje jedynie przekazywaniem informacji o cenach i stanach magazynowych. Jeśli do tego chcemy widzieć te zamówienia na sklepie, musimy też poinformować BL, że i w integracji ze sklepem, chcemy dodawać zamówienia do sklepu.

W przypadku sklepu, który też posiada funkcję pobierania zamówień z Allegro, musimy pamiętać o tym, że prawidłowa gospodarka magazynowa zachodzi tylko wtedy, kiedy zamówienia pobierane są tylko z jednego źródła. Jeśli więc chcemy pobierać zamówienia z Allegro na BL i stamtąd wysyłać je na Shoper, to na sklepie musimy wyłączyć pobieranie zamówień z Allegro. W innym przypadku dojdzie do zduplikowania zamówień z tego serwisu na sklepie. Do duplikacji takiej nie dojdzie jednak w przypadku jednoczesnego pobierania zamówień ze sklepu i dodawania zamówień do sklepu w integracji Shoper Baselinker. BL nie wyśle z powrotem tych samych zamówień, które pobrał do siebie ze sklepu.

Dodatkowo więc realizując koncepcję pośredniej integracji, musimy pamiętać o:

 • utrzymaniu prawidłowego kierunku komunikacji między ofertami
 • pobieraniu zamówień do Baselinker
 • przekazywaniu zamówień do sklepu
 • wyłączeniu pobierania zamówień z Allegro na Shoper lub Baselinker
 • zwróceniu uwagi na ewentualną duplikację zamówień i różnic w stanach magazynowych
 • prawidłowej obsłudze scenariusza i korzystaniu ze wskazówek pomocy technicznej
 • należy do tego pamiętać o prawidłowym ustawieniu synchronizacji stanów i cen magazynowych, tak aby zmiana ceny lub stanu na serwisie aukcyjnym skutkowała zmianą ceny lub stanu na sklepie

Przyczyny, dla których sprzedawcy wykonują takie “kółeczko” są różne i wynikają najczęściej z dotychczasowego modelu organizacji wymiany informacji między ofertami na marketplaces i sklepie. Na szczęście sposób integracji BL ze sklepem jest na tyle elastyczny i modułowy, że możemy włączać i wyłączać niektóre elementy procesu bez szkody dla synchronizacji. Ważne jest jednak, aby wiedzieć co się robi i jakie będą tego skutki dla cen i stanów magazynowych. Najczęstsze błędy w integracji wynikają z nieprawidłowych i pochopnych zmian w ustawieniach oraz zerwanych powiązaniach między ofertami będącymi znowuż skutkiem niewłaściwej obsługi dobrze skonfigurowanego projektu. Wprowadzając zmiany i wykonując czynności obsługowe zawsze warto kierować się informacjami, które wcześniej przetestowaliśmy na mniejszej liczbie produktów lub wywnioskowaliśmy wspólnie z supportem albo inną osobą posiadającą doświadczenie w łączeniu ofert na zdywersyfikowanych kanałach sprzedaży internetowej.


Realizacja scenariusza bezpośredniego – Baselinker jako centrum dowodzenia

Ta koncepcja przypadnie do gustu zwłaszcza tym sprzedawcom, którzy zaczynali swoją przygodę z handlem internetowym na Allegro i dołożyli do tego Baselinker oraz sklep internetowy. Dla takich osób bardziej przystępna może być opcja zarządzania cenami i stanami z poziomu modułu magazynowego BL. Scenariusz ten będzie też atrakcyjny dla tych firm handlowych, które prowadzą multisklep lub sklepy internetowe pod kilkoma domenami.

Koncepcja bezpośrednia integracji aukcji i kart produktowych daje bowiem możliwość synchronizacji cen i stanów magazynowych z wielu marketplaces i kilku sklepów internetowych równocześnie. Jeśli więc posiadasz kilka kont na Allegro, konto na eBay, Amazon, eMag, Shopee… A do tego prowadzisz dwa lub więcej sklepów internetowych, to taki plan jest odpowiedni właśnie dla Ciebie! Tego rodzaju plan integracji będzie też odpowiadał tym sprzedawcom, którzy chcą zarządzać zmianami parametrów magazynowych przez Baselinker.

Scenariusz ten opiera się bowiem na korzystaniu z modułu magazynu wewnętrznego BL. W magazynie tym tworzymy karty sprzedażowe odpowiadające ofertom na naszych marketplaces i sklepach internetowych. Najprostszym rozwiązaniem jest zaciągnięcie tych kart ze sklepu lub serwisu aukcyjnego. Ważne jednak, aby odpowiadały one wszystkim ofertom ze wszystkich kanałów sprzedażowych. Kolejnym krokiem będzie bowiem przypisanie do tych kart wszystkich aukcji z każdego marketplaces, na którym posiadamy konto sprzedażowe i wszystkich produktów, z każdego sklepu, którym zarządzamy.

Innymi słowy, plan ten zakłada stworzenie kolejnego, odrębnego magazynu, do którego będziemy musieli przypisać oferty ze wszystkich kanałów sprzedażowych. W większości przypadków oferty z naszych dotychczasowych źródeł będziemy mogli powiązać z tymi kartami w sposób automatyczny lub na wpół automatyczny na podstawie skojarzenia po tytule, numerze SKU lub EAN. Pozostałe powiązania będziemy musieli odszukać i zapisać jedno po drugim. Podobnie jak w przypadku koncepcji pośredniej, także i w tym konieczne będzie kontrolowanie powiązań i ich utrzymywanie. W innym przypadku stracimy kontrolę nad produktami na aukcjach i sklepach.

Stworzenie nowego magazynu i przypisanie do niego wszystkich ofert pozwoli nam na zarządzanie zmianami cen i stanów na wszystkich kontach marketplaces i sklepach internetowych. Będziemy mogli kontrolować ceny i stany z poziomu magazynu wewnętrznego BL. Jeśli proces obsługi klienta też kontrolujemy przez BL, to wszystkie nasze prace handlowe będziemy wykonywać głównie z tego miejsca. Wyjątkiem będzie dodanie produktu na sklep. Co prawda możliwe jest zaciąganie nowych opisów na sklep poprzez upload pliku CSV z Baselinker, ale zadanie to jest obarczone większym ryzykiem i nieco większą niedokładnością, aniżeli ręczne wprowadzenie nowego produktu na sklep. Ilekroć bowiem będziemy chcieli wprowadzić nową ofertę do sprzedaży, to będziemy musieli wystawią ją na marketplaces i dodać do sklepu w taki sposób, aby zachować powiązania pomiędzy kartą z magazynu BL, aukcją i ofertą na sklepie. Jeśli wystawimy aukcje lub dodamy oferty na sklepy z pominięciem BL, to analogicznie jak w przypadku scenariusza pośredniego, będziemy musieli powiązać je z kartą na magazynie BL. W innym przypadku utracimy połączenie.

Koncepcja bezpośrednia opierająca się na module magazynu wewn. BL jest prostsza w rozumieniu i ustawieniu. Jest ona też dobrze zobrazowana na interfejsie BL. Wszystkie zamówienia z każdego naszego kanału sprzedażowego mają spływać do BL, podobnie jak wszystkie nasze oferty muszą być powiązane z kartami na magazynie BL. Podobnie też, jak w przypadku scenariusza pośredniego, tak i w tym przypadku należy włączyć synchronizację dla cen i stanów każdego marketplaces i sklepu. Dzięki temu zmiana cen lub stanów na magazynie BL będzie rodzić zmianę cen i stanów na aukcjach i kartach sklepowych (wyłączona synchronizacja będzie skutkowała integracją jednostronną, tj. zmiana stanu na aukcji wywoła skutek na magazynie, ale zmiana na magazynie nie wywoła skutku na aukcji). W przypadku scenariusza bezpośredniego ważne jest jednak takie ustawienie synchronizacji, aby to sklep posiadał podrzędną pozycję w stosunku do BL. Dzięki temu BL będzie wysyłał stany z magazynu do sklepu (koncepcja pośrednia wymaga odwrotnego ustawienia, gdzie sklep będzie pełnił rolę nadrzędną w stosunku do magazynu BL).

Podobnie jak w przypadku koncepcji pośredniej, tak i w tym planie musimy ustalić kierunek przepływu informacji. W tym przypadku zamówienia ze wszystkich serwisów aukcyjnych i sklepów internetowych powinny wpływać do BL. Należy też pamiętać o ewentualnym wyłączeniu pobierania zamówień z marketplaces na sklepach internetowych. Prawidłowa gospodarka magazynowa wymaga bowiem zaciągania danych z jednego źródła.