Menadżer produktów Baselinker, instrukcja z komentarzem (pobierz wersja pdf)

Nowy menadżer produktów BL, czym się różni?

Opracowanie na podstawie Baselinker. Menadżer produktów (Instrukcja)
Link do instrukcji w wersji PDF do pobrania na dole strony (pod artykułem)

„nowy” menadżer Baselinker, (“BL 2.0”) to rozbudowany system zleceń, aukcji, produktów, integracji sklepów i wielu jeszcze modułów instalacyjnych. Oprogramowanie o przyjaznym interfejsie i modułowej budowie. Wciąż doskonalona “machine

Nowy moduł menadżera produktów (zakładka produkty) to jeden z trzech głównych obszarów systemu. Do pozostałych należą menadżer zamówień (zakładka zamówienia) i menadżer marketplaces (zakładka marketplaces). Informacje o tych obszarach znajdują się w menu pionowym. BL zdobył moje zaufanie już wcześniej, ale teraz z nowo rozbudowanym modułem magazynowym robi piorunujące wrażenie!

Katalogi (drzewo magazynowe)

Nowością w BL 2.0 są katalogi, czyli “pod” lub “nad” systemy. Katalogi są niezależne, nie można przenosić produktów między nimi (kopiować). Z założenia na każdym katalogu mają znajdować się inne produkty. Co nie oznacza, że nie można dokonać importu z pliku tych samych produktów (aby dodać produkty do katalogu). Do katalogów można przypisać 1+ magazynów, 1+ języków i 1+ grup cenowych. Dzięki temu możemy zobaczyć różne stany magazynowe dla różnych lokalizacji, opisy w różnych językach i różne ceny w jeszcze różniejszych walutach. Do katalogów można podporządkować magazyny.

Różnica między katalogiem a magazynem: katalog może zawierać kombinacje magazynów. Magazyny służą do przechowywania informacji o stanach oraz o lokalizacji magazynowej. Do katalogu można przypisać 1+ magazynów, dzięki czemu jeden produkt może mieć więcej niż jedną lokalizację (magazyn) i więcej niż jedną cenę oraz wersję językową (podział regionalny).

Baselinker jako centrum dowodzenia

Gdyby jeszcze można było dzielić na katalogi menadżer zamówień… Menadżer produktów może być centrum operacyjnym i pośrednikiem dla sklepów internetowych i marketplaces, magazynów hurtowni i ERP.

Automatyczne akcje nie tylko na zamówieniach, ale i już też na produktach. Do tych akcji podpięte są też zdarzenia własne, grupy akcji i szablony email.

Dodatkowo możliwa jest obsługa zestawów (produkty dzielimy na produkty i zestawy), wystawianie dokumentów magazynowych oraz zarządzanie dostawami (kontrola magazynu). Kontrola magazynu obejmuje dostawy, dokumenty magazynowe, inwentaryzacje, serie numeracji.

Import – eksport CSV XML API config.

Interesuje nas też rozbudowa import – eksport. Dodawanie produktów za pomocą pliku CSV – XML lub pobieranie „odbić” danych bezpośrednio poprzez „lustro magazynowe”(wymagana integracja API lub przez plik konfiguracyjny). Konfigurator integracji jednorazowego przesyłu danych. Zalecane sprawdzanie na sklepie lub magazynie testowym.

Pewna nowość: Dostawcy i magazynowe pola dodatkowe, to nowe elementy.

Scenariusze integracji

Scenariusze integracji: bezpośredni, centralny i pośredni. Najwięcej nadziei pokładamy w scenariuszu centralnym, jako że właśnie ten „korytarz” został poszerzony. Spodziewamy się też nowości w pozostałych.

Scenariusz bezpośredni opiera się na lustrach magazynowych. Bardzo fajna rzecz. Można stworzyć magazyn, teraz też i w Baselinker, jak i na zewnątrz systemu i posłużyć się tą metodą. Integracja dodatkowa. Może to być sklep na WooCommerce lub PrestaShop. Do prowadzenia magazynu równie dobrze nada się Shoper. Ogólnie Baselinker znosi potrzebę stawiania magazynów na zewnątrz. Oferując scenariusz centralny. Niemniej jednak można w ten sposób zintegrować system Baselinker z hurtowniami, zarówno tymi dostępnymi, jak i innymi (na specjalne zamówienie).

Scenariusz bezpośredni omija magazyn centralny Baselinker. Widoczne będą w lustrze (zakładka wystawianie, sekcja dedykowane). Pobrane zostaną w locie. Wystarczy wybrać odpowiedni magazyn. Jest to stary korytarz z nowymi formularzami wystawiania (proste, obiektowe, jak na Allegro).

Dwa ważne zagadnienia: importowanie plików do systemu oraz wiązanie ich z magazynem. Importujemy poprzez powiązanie (API, config., CSV), a produkty wiążemy po ID. Dla tego scenariusza można też ustawić synchronizację zmiany stanów aukcyjnych w marketpaces i cen. To jest woo! W tym scenariuszu magazyny są niezależne i zawierają różne produkty. Warto skorzystać z gotowych integracji dropshipping z synchronizacją stanów i cen. W ten sposób można też podpiąć swój sklep. W tym scenariuszu nie można synchronizować stanów i cen między magazynami. W scenariuszu centralnym można (mamy do dyspozycji zarówno niezależne katalogi, jak i te bogate w magazyny o różnych opisach, stanach, cenach, lokalizacjach i sieciach).

Scenariusz pośredni można połączyć też ze scenariuszem centralnym, który przewiduje wykorzystanie magazynu centralnego. Wbudowany katalog Baselinker wykorzystujemy gdy nie mamy innego magazynu i gdy chcemy go stworzyć. Na podstawie produktów z magazynu wewnętrznego można wystawiać oferty na Allegro, eBay i inne marketplaces (dostępnych jest kilkadziesiąt gotowych integracji). Dane z magazynu wewnętrznego będą dostępne w zakładce wystawianie. Podobnie jak w scenariuszu bezpośrednim, tak i tu produkty na magazynie synchronizujemy z aukcjami i kontrolujemy odpowiednio ceny na aukcjach i ilości produktów.

Nowość! Możliwe jest podłączenie zewnętrznego magazynu sklepu do katalogu sklepu.

Pod-scenariusze dla scenariusza centralnego: katalog Baselinker + marketplaces lub katalog Baselinker sklep(y) + marketplaces (ten scenariusz pozwala na zarządzanie sklepami internetowymi w jednym miejscu).

Wykorzystując scenariusz centralny produkty do katalogu Baselinker można dodać ręcznie, zaimportować z pliku CSV lub XML, albo utworzyć na podstawie importu ofert marketplaces.

Scenariusz katalog Baselinker + sklep + marketplaces może się przydać w sytuacji, którą obrazuje poniższa grafika. To znaczy wtedy, kiedy chcemy zmodyfikować dane produktowe z hurtowni lub sklepu, albo połączyć te magazyny. Wykorzystując scenariusz bezpośredni omijamy magazyn Baselinker, przez co musimy na bieżąco tworzyć oferty allegro (bez zapisywania) lub korzystać z lustrzanych opisów produktów ze sklepu lub hurtowni. W scenariuszu centralnym typu B (katalog Baselinker + sklep + marketplaces) przejawia się funkcja scenariusza pośredniego, gdzie katalog Baselinker jest łącznikiem między magazynami (ale nie pełni już roli magazynu nadrzędnego, jak to jest w przypadku scenariusza centralnego typu B).

Scenariusz centralny typu B opiera się na zaimportowanych ze sklepu produktach na magazyn BL, ich eksporcie z katalogu BL do sklepu oraz ich powiązaniu (po numerze ID). Potrzebna do tego jest jeszcze synchronizacja między sklepem a magazynem (w ustawieniach danego sklepu włącz opcję przekazywania stanów i cen z BaseLinkera do wszystkich sklepów). W scenariuszu centralnym typu B, Baselinker pełni funkcję magazynu nadrzędnego, a magazyny sklepów i hurtowni z nim zintegrowane, pełnią funkcję magazynów podrzędnych. To w magazynie BL będziemy ustalać stany i ceny, które adekwatnie będą się zmieniać na magazynach podrzędnych.

Scenariusz pośredni to w zasadzie zbiór sposobów i kierunków przesyłania danych w katalogu Baselinker (katalog magazynowy). Za pomocą BL możemy przesyłać dane od sklepu do sklepu, z hurtowni do sklepu, z systemu ERP Enterprise Resource Planning (zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa) do sklepu oraz przesyłanie danych ze sklep/hurtowni/ systemu ERP do kilku sklepów i marketplaces.

Podkreślane kilkukrotnie: Upewnij się, iż zarówno w Katalogu BaseLinker, jak i w sklepie masz ten sam asortyment, poprzez operację import ze sklepu – eksport z Baselinker i powiązanie automatyczne. Dodatkowo celowa synchronizacja między magazynami (wedle uznania).

 • Menu kontekstowe – nowa propozycja od Baselinker, świetne rozwiązanie.
 • Do innych nowości należą wysokość, szerokość i długość w specyfikacji formularza produktu oraz publikacje. Nowy przycisk zdarzenia własne pozwala wywoływać akcję automatyczną (funkcja) dla danego produktu (akcję związaną ze zdarzeniem szeroko zakrojonej automatyzacji magazynu.
 • Zdarzenie – inicjator reguły (zmiana stanu, zmiana ceny, zrealizowanie rezerwacji i inne z szerokiej listy wyboru lub własne rodzaje zdarzeń).
 • Warunki: nazwa, ean lub sku produktu. (opłacenie zamówienia może powodować inne akcje zależnie od tego, z jakiego źródła pochodzi zamówienie)
 • Akcje: modyfikacja produktu, utworzenie rezerwacji (kalendarz rezerwacji), dodanie produktu do zamówienia hurtowego.
 • Mapowanie parametrów, kopiowanie z pola z magazynu lub z parametru z magazynu.
 • pola dodatkowe krótkie:
 • pole krótkie tekstowe,
 • pole krótkie numer,
 • pole krótkie lista,
 • pole krótkie przycisk wyboru (checkbox),
 • pole krótkie przycisk opcji (radio button),
 • pole krótkie data

Niestety parametr waga nie zmieniania się za sprawą zmiany stanów magazynowych (sztuk). Niestety też, żadne dodatkowe pole krótkie i żaden z parametrów nie zmienia się pod wpływem automatycznych akcji magazynowych (to zdecydowanie powinno być poszerzone. Rozbudowa działałaby z korzyścią na firmy z branży Supermarket, chemia gospodarcza, żywność).

Eksport wybranych produktów do pliku CSV, XML lub PDD

Plik CSV – wartości rozdzielone przecinkami lub średnikami tworzone i edytowane w w programie Excel. Tworzenie i edytowanie plików CSV. Dodawanie informacji do plików CSV. Eksport wybranych produktów i import nowych danych (podmienienie danych o produktach poprzez upload pliku CSV – szybsze uzupełnianie, masowe i na wpół automatyczne przesyłanie danych, edycja pól, wprowadzanie specyfikacji, szybsza kreacja opisów).

Nowość! Przejście do formularza wystawiania z poziomu magazynu!

Eksport produktów z magazynu Baselinker i tworzenie produktów w sklepie internetowym.

Jak to się robi? Baselinker dodał moduł konwersacji dla danych zapisanych po obu stronach systemu. Wiadomo, że dane te różnią się układem (strukturą) i że nie wszystkie do siebie pasują. Moduł konwersji podpowiada, w jaki sposób dokonać przeniesienia danych. Potem pozostaje tylko te dane połączyć z danymi z Baselinker na podstawie ID w module integracji… I synchronizacja stanów oraz cen gotowa.

 • Jeśli zapiszesz plik CSV w innym formacie, np. xls, xlsx lub xlm, wszystkie dane będą wyświetlane w pierwszej kolumnie. Wróć do oryginalnego pliku CSV i zapisz go jako typ csv.
 • Możliwe, że program tworzący plik CSV umieści w danych dodatkowe cudzysłowy. W efekcie program Excel potraktuje te dane jako jednostkę. Załóżmy na przykład, że Twoje dane wyglądają następująco:
 • a, b, c, d — program Excel umieści każdą literę w osobnej kolumnie.
 • “a, b, c, d”, e — program Excel umieści litery a,b,c,d w jednej kolumnie, a literę e w innej.

Wiązanie aukcji i produktów. Powiązania tworzy się z poziomu listy produktów. Na karcie powiązania produktu można też utworzyć produkt w sklepie i wystawić produkt na aukcje. Mechanizm tworzenia powiązania opiera się na wprowadzeniu ID produkt lub wariantu z zewnętrznego magazynu. Powiązania możemy też ustawić automatycznie poprzez włączenie podpowiedzi produktów (po nazwie, EAN lub SKU).

W trakcie importu produktów z magazynu zewnętrznego system BL automatycznie wiąże produkty z magazynem (tworzy ich kopie na magazynie wewnętrznym). Automatyczne powiązanie następuje też w trakcie eksportu. Co dają powiązania? Pozwalają na pobieranie stanów magazynowych i cen (synchronizacja) oraz ręczną aktualizację produktów Baselinker.

Wersja PDF instrukcji: https://baselinker.com/files/manager_produktow_instrukcja.pdf