Menadżer produktów Baselinker, nowe moduły i funkcje, instrukcja z komentarzem (2/2)

Robienie zestawów w Baselinker. Zestaw można utworzyć na dwa sposoby – z poziomu zakładki ”Produkty’ lub z poziomu zakładki ‘Zestawy’. Z zestawami wiąże się sposób przetwarzania zamówień i pytanie, czy przy pobieraniu zamówień zestawy powinny zostać rozdzielone na produkty będące częścią zestawy. Opcja ma zastosowanie tylko w przypadku zestawów zdefiniowanych w katalogu Baselinker. Obok pojawia się też opcja realizacji zamówienia, pod postacią pytania o moment, w którym zamówienie powinno zostać oznaczone jako zrealizowane, a co za tym idzie, kiedy mają zostać ściągnięte stany magazynowe dla tych produktów z magazynu Baselinker.

Rezerwacje stanów – włączenie rezerwacji powoduje ściąganie produktów ze stanu magazynowego od razu po pobraniu (robienie rezerwacji dla zamówień niepotwierdzonych i zarządzanie nimi).

Dokumenty magazynowe (opcja zaawansowanego katalogu), a w tym blokada ręcznej zmiany stanów magazynowych (zmiany tylko na podstawie zamówień i dokumentów magazynowych), pilnowanie unikalności SKU produktów.

Import – eksport danych do pliku CSV, edycja i upload

Magazyn Baselinker można synchronizować ze stanami magazynowymi różnych hurtowni.

Do jednego katalogu można przypisać jedne lub kilka magazynów. Domyślnie do konta marketplace przypisany jest jeden magazyn, z którego pobierane są stany produktu dla danej integracji. Można też wybrać opcję „sumuj stany ze wszystkich źródeł”, co sprawdza się w przypadku, kiedy ten sam produkt mamy na więcej niż jednym magazynie.

Kolory jako symbole synchronizacji:

  • niebieski – BL pobiera z magazynu zewnętrznego stany (źródło ma charakter nadrzędny)
  • zielony – Baselinker wysyła stan z magazynu (źródło ma charakter podrzędny)
  • szary – integracja i przesyłanie danych produktowych bez synchronizacji stanów

Możliwość tworzenia dodatkowych pól krótkich i długich dla produktu. Krótkie pola dodatkowe pozwolą na dostosowanie Katalogu do wymogów konkretnego e-commerce (np. Allegro, eBay, Amazon). BaseLinker umożliwia wyszukiwanie produktów na podstawie wartości zapisanych w polach krótkich.

Import – eksport danych do pliku CSV, edycja i upload

Produkty można zaimportować z zewnętrznego źródła (sklep, hurtownia, inny magazyn)

Zajmując się importem danych należy pamiętać o dwóch świętych zasadach: utworzeniu kopii zapasowej oraz przeprowadzeniu testów. Niepoprawnie skonfigurowany import może spowodować nieodwracalną utratę danych.

Dostępne są następujące rodzaje importów:

  1. Import produktów z pliku CSV lub XML
  2. Import produktów ze sklepu lub z hurtowni
  3. Import ofert marketplace wraz z opcją utworzenia produktów w Katalogu BaseLinker
  4. Integracja z systemem ERP za pomocą zewnętrznego integratora

Plik CSV będzie zawierał zdjęcia tylko wtedy, kiedy zapisane są one w postaci linku URL. Import nie pozwala na tworzenie wariantów produktów.

Nowy moduł magazynu. Do czego tak naprawdę służy?

Import produktów ze sklepu lub hurtowni. Wybierz magazyn zewnętrzny, z którego ma być pobranie produktów. Import produktów nie jest konieczny, jeśli chce się tylko wystawiać oferty na marketplaces. Koniecznie wcześniej podłącz sklep lub hurtownię