Problemy budowy sklepu internetowego – refleksje i spostrzeżenia (cz. 2)

W poprzednim wpisie zacząłem omawiać problemy, których doświadczyłem lub które zaobserwowałem pracując przy budowie e-sklepów. W tym miejscu chciałbym kontynuować tę tematykę, poszerzając ją o trzy aspekty: pytania kontrolne do wywiadu z deweloperem e-sklepów oraz metody organizacji pracy zdalnej na sklepie internetowym.

Pytania do dewelopera

Deweloper stron internetowych – website deweloper, czy też w skrócie web-deweloper to wyrosły webmaster, czyli osoba z doświadczeniem w pracy nad technologiami informatycznymi. O ile jednak webmaster ma doświadczenie w pracy zdalnej w Sieci, tak różnica pomiędzy nim a deweloperem polega na tym, że deweloper ma bogate doświadczenie w pracy nad określoną platformą programistyczną ( ! ).

W odróżnieniu od webmastera, deweloper jest specjalistą w dziedzinie określonej technologii informatycznej. Jeśli jest to deweloper e-commerce, to ma on bardzo dobrze opanowaną pracę w obrębie jednej z platform handlowych w Sieci ( w modelu open source, komercyjnym lub dedykowanym / mikro komercyjnym / ). Deweloper potrafi wybrnąć z wielu bardzo trudnych sytuacji, rozwiązać wiele różnych problemów i wykonać szereg niezwykłych prac w obrębie technologii, na której pracuje. Webmaster, choć może pracować w obrębie tej samej platformy, np. dodawać produkty, czy wycinać layout, zazwyczaj nie jest w stanie wykonywać trudniejszych prac lub pokonywać bardziej skomplikowanych barier programistycznych.

Jak dużo czasu, pracy i umiejętności potrzebnych jest do tego, aby móc mianować się deweloperem? Deweloper nie zna słowa “nie wiem”. Nie może on powiedzieć swojemu klientowi, że nie wie, jak rozwiązać jakiś problem związany z prawidłowym funkcjonowaniem danej platformy e-handlowej. O ile webmasterów “wykorzystuje się” zazwyczaj do prac nad kartami produktowymi, drobnych prac porządkowych i administracyjnych, tak e-shop deweloperzy mają za zadanie ( nade wszystko ) rozwiązywać “palące problemy”.

Ogólnie rzecz ujmując zadaniem dewelopera jest dbanie o prawidłowe funkcjonowanie platformy e-commerce, jak i jej rozwój. Stała opieka nad sklepem podejmowana jest np. przez deweloperów w modelu komercyjnym. W modelu open source praktykuje się, że deweloper jest wzywany na polecenie sprzedawcy, który zauważy błąd. Można od razu zauważyć, że e-handlowiec tworzący e-sklep w modelu open source przejmuje na siebie rolę administratora i głównego zarządzającego rozwojem platformy handlowej w Internecie.

Podstawowym pytaniem, które powinniśmy zadać web-deweloperowi jest więc pytanie o to, w obrębie której technologii programistycznej pracuje i jakie ma w tym doświadczenie. Następne pytanie powinno dotyczyć projektów e-commerce, w których brał udział jako deweloper lub webmaster. Wśród tych projektów powinny znajdować się takie, które web-deweloper budował od A do Z. Należy wziąć przy tym pod uwagę fakt, że rzadko kiedy web-deweloper wykonuje wszystkie prace, i rzadko kiedy wykonuje je samodzielnie od samego początku. W programowaniu i projektowaniu stron internetowych bardzo często korzysta się z programów, skryptów i aplikacji wcześniej już opracowanych przez inne zespoły informatyczne. Cechą dobrego web-dewelopera jest umiejętne korzystanie z dostępnych kodów ( rozwiązań programistycznych ) oraz ich nadpisywanie, poprawianie i dostosowywanie do własnych projektów.

Organizacja pracy zdalnej

Problematyka pracy zdalnej jest bardzo złożona. W tym miejscu podkreślę tylko najważniejsze kwestie związane z organizacją pracy zdalnej na rynku e-commerce. Należy zwrócić uwagę przede wszystkim na specyfikę tego rynku, gdzie zachodzi relacja pomiędzy deweloperami serwisów aukcyjnych i sklepów internetowych, e-handlowcami czy też po prostu sprzedawcami internetowymi oraz webmasterami i copywriterami (firmami i freelancerami). Wszystkie te podmioty potrzebują się nawzajem i wzajemnie się wspierają ( oczywiście odpłatnie ). Pośrednio w relacjach rynkowych udział biorą dostawcy Internetu oraz sprzętu komputowego, co również należy brać pod uwagę, jeśli organizuje się pracę zdalną w obrębie jakiegoś projektu.

Każdy z podmiotów uczestniczących w relacjach na rynku e-commerce powinien wywiązywać się ze swoich zadań w zgodzie z duchem pragmatyzmu i w sposób rzetelny. Wszystkie podmioty mają za zadanie utrzymać współpracę długoterminową. W tym celu każdy z graczy powinien wykonywać powierzane mu zadania w cenie biorącej pod uwagę długotrwałe relacje handlowe i w taki sposób, aby odciążać swoją pracą jednostki nadrzędne. Umiejętność pokonywania barier i zdolność wychodzenia poza schemat przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb i możliwości zleceniodawcy oraz zleceniobiorcy są dobrymi cechami podmiotów uczestniczących w wymianie handlowo-usługowej na rynku e-commerce.

e-Handlowiec ( Internetowy sprzedawca ) jest najważniejszym decydentem na rynku e-commerce. To od jego woli zależy główny kierunek prac podejmowanych zarówno przez niego samego, jak i przez jednostki mu podległe i podmioty będące w nim w kooperacji. Nie oznacza to jednak, że jednostki zależne i podmioty będące z e-handlowcem w kooperacji mogą pozostawać bierne i ograniczać się jedynie do wykonywania poleceń / zleceń w sposób sztywny. Do web-deweloperów, webmasterów i innych usługodawców należy niesienie wsparcia w sposób zindywidualizowany i kreatywny.

Web-deweloper ( usługodawca informatyczno-programistyczny ) odgrywa rolę usługodawcy, który wiąże się z e-handlowcem w modelu open source, komercyjnym i dedykowanym. Od tego, w jakim modelu działa web-deweloper może zależeć charakter jego związku ze sprzedawcą internetowym. Nie jest to reguła, ale web-deweloper komercyjny przyjmuję rolę opiekuna-administratora serwisu internetowego (e-sklepu, serwisu aukcyjnego). Jego rola jest nadrzędna, długoterminowa i często niezależna od poczynań e-sprzedawcy. Web-deweloperzy komercyjni to firmy posiadające w swoich zasobach oprogramowanie e-commerce o wysokiej pozycji rynkowej, z którego korzysta wielu e-sprzedawców równocześnie. Taki web-deweloper sprawuje ciągłą pieczę nad oprogramowaniem, które ma cechy multi-oprogramowania spersonalizowanego pod kątem indywidualnych potrzeb każdego klienta ( konta ).

Ostatnią grupą podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w relacje na rynku e-commerce są webmasterzy i copywriterzy. Webmasterzy wyrastają z copywriterów, więc można powiedzieć, że są to podmioty o pewnej, choć nie dużej znajomości oprogramowań e-commerce i są mniej lub bardziej zdolni do wykonywania szeregu podstawowych prac w obrębie serwisów aukcyjnych, sklepów internetowych i stron WWW. Ograniczenie to sprawiaj, że webmasterów można “wykorzystywać” do prac w obrębie ich dziedziny specjalizacji, bez angażowania ich w kwestie techniczne, inżynieryjne, programistyczne, itp.. dotykające określonej technologii e-commerce. Od webmasterów wymaga się pracy kreatywnej, ale często ogranicza się ich kompetencje do tych, ściśle nakreślonych przez web-dewelopera i e-handlowca.