Wystawianie aukcji internetowych metodą szablonową | automatyzacja procesu

Wystawianie aukcji internetowych bardzo często wiąże się z powielaniem aukcji lub wprowadzaniem zmian w ich opisie. Praca, którą wykonuje e-magazynier jest często monotonna i wymaga kopiowania lub otwierania aukcji w celu naniesienia nowych wartości lub podmienienia danych.

Zmiana, która zachodzi w sposobie obsługi aukcji z kont sprzedażowych na serwisach aukcyjnych i kart produktowych na sklepach internetowych polega na tym, że coraz częściej i sprawniej raz wprowadzony produkt można wystawiać na różnych serwisach aukcyjnych i dodawać do różnych sklepów. Ten ogólnie panujący trend spełnia się jeszcze w sposób daleki od ideału, ale właśnie dzięki idącym w tę stronę wysiłkom, my e-magazynierzy, coraz rzadziej zmagamy się z koniecznością kopiowania aukcji w obrębie jednego serwisu aukcyjnego, przenoszenia opisów i specyfikacji między różnymi platformami e-commerce, czy wykonywania innego typu operacji, jak zmiana cen, stanów magazynowych czy parametrów, w każdym kanale sprzedażowym z osobna. Zmorą sieciowców jest potrzeba wprowadzania tych samych poprawek do aukcji internetowych i kart sklepowych z tymi samymi produktami na różnych serwisach i sklepach.

Copywriterzy całe dnie spędzają na powielaniu istniejących aukcji, nie tylko po to, aby wystawić te same produkty w nowej kategorii lub na innym serwisie aukcyjnym, ale też i np. po to, aby wystawić te same produkty w innym rozmiarze, kolorze lub wprowadzać warianty o jeszcze innych właściwościach. Tworzenie wariantów na najpopularniejszym w Polsce serwisie aukcyjnym wymaga stworzenia nowej aukcji. Allegro ciągle też wprowadza nowe wymagania lub zmiany w regulaminie. Wszystko to, wraz z sezonowymi zmianami cen i wciąż nowo przyjmowanymi produktami, sprawia że sprzedawcy zamiast obsługiwać i zajmować się zamawianiem towaru, większość czasu spędzają na wystawianiu aukcji internetowych, ich poprawianiu, otwieraniu i zamykaniu…

Czy można temu zaradzić? W zasadzie w dobie rozwoju gospodarki sieciowej musimy się przyzwyczaić do prezentacji naszych ofert w Internecie. Niestety dochodzi do tego problem różnic w sposobie kodowania platform handlowych w Sieci. Różne serwisy aukcyjne i sklepy mają swoje wymagania dotyczące sposobu dodawania produktów i wystawiania aukcji. Oczywiście zarówno sklepy internetowe wyposażone w moduły integracyjne, jak i integratory zewnętrzne, jak na przykład Baselinker, usprawniają nieco pracę nad dywersyfikacją kanałów dystrybucji internetowej, ale wciąż daleko do spełnienia idealistycznej wizji z mitu jednego kliknięcia…

Dobrze byłoby móc wprowadzić opis produktu w jednym miejscu i z tego miejsca móc dodawać produkty do różnych sklepów internetowych i wystawiać aukcje internetowe. Dobrze byłoby też móc z tego samego miejsca wprowadzać zmiany na wcześniej zbudowanych kartach produktowych, w każdym ze swoich sklepów i na wcześniej wystawionych aukcjach internetowych, na każdym z kont w serwisach internetowych.

Jednym z tego typu oprogramowań, które w sposób bardzo zbliżony realizuje w/w postulaty jest Baselinker. Na rynku dostępne są też inne oprogramowania pozwalające na integrowanie różnych kanałów sprzedaży internetowej, w tym również na wprowadzanie jednej, uniwersalnej karty produktowej.

Wystawianie aukcji na wielu serwisach z jednej karty produktowej (lub podmiana treści oraz specyfikacji)

Korzystając z zewnętrznego integratora, jak np. Baselinker, możemy przygotować jedną kartę produktową dla produktu wielowariantowego, w której to karcie zmieścimy opis, specyfikację galerię zdjęć i wszystkie inne dane sprzedażowe. W następnej kolejności kartę tę wystawimy na największych w Polsce i zagranicą serwisach aukcyjnych. Następnie będziemy mogli prowadzić prace konserwacyjne i modernizacyjne na wielu aukcjach wprowadzając zmiany tylko na karcie magazynowej tego produktu. Wystarczy, że wprowadzimy zmianę w opisie karty i uruchomimy eksport danych. Dzięki temu, zamiast po kolei logować się na każdym serwisie z osobna, otwierać i zmieniać dane w każdej aukcji, możemy wprowadzić zmiany treści, zmianę zdjęć w galeriach i zmianę danych w specyfikacjach na wszystkich aukcjach.

Podmiana sekcji na aukcji internetowej (metoda szablonowa)

Ponadto, pracując za pomocą integratora, tj. niezależnego oprogramowania zewnętrznego, gdzie wprowadzimy opisy produktowe, będziemy mogli w sposób prostszy, szybszy i przyjemniejszy, a przez to bogatszy w efektach… wprowadzać zmiany w treści aukcji wychodzących poza układ karty produktowej. W obrębie integratorów, takich jak np. Baselinker, możemy przygotować szablony różnicujące karty produktowe. Możemy dodać różne sekcje nagłówkowe i stopki do aukcji internetowych znajdujących się na różnych serwisach aukcyjnych. Możemy tworzyć oferty marketingowe dla różnych rynków docelowych. Możemy kombinować wszystkie elementy marketingu mix. Nie tylko możemy robić wariacje cenowe, ale i dodać, odejmować i zmieniać elementy składowe produktu, tak jego rdzenia jak i elementy około-produktowe (wprowadzać, zastępować lub odejmować usługi przedsprzedażowe i posprzedażowe). Możemy tworzyć różne zestawy, kompletować koszyki upominkowe lub po prostu wprowadzać bardziej uniwersalne opisy i media wzbogacające prezentację. Za pomocą szablonu aukcyjnego zbudowanego w obrębie programu magazynowego z funkcją integracyjną, możemy przekazywać klientom treści odnoszące się do tych samych produktów. Możemy tworzyć dziesiątki różnych szablonów aukcyjnych uzupełniających rdzeń – treści i obrazy z kart produktowych… i wzbogacać opis aukcji dodatkowymi sekcjami nagłówka i stopki. Możemy reagować na zmiany sezonowe, kierować ofertę do różnych grup docelowych, zmieniać szablony jak rękawiczki, stosować szablony wyprzedażowe i promocyjne.

Podmiana treści i zdjęć w sekcjach szablonowych

Dzięki temu, że treści te umieścimy w sekcjach szablonu przypisanego do aukcji, będziemy mogli je podmienić w sposób masowy, niemalże spełniając ideę z mitu “jednego kliknięcia”. Jeśli tylko zachowamy rozwagę i porządek w budowie kart produktowych, które stanowią rdzeń aukcji, będziemy mogli z łatwością zmierzyć się z ewentualnymi zmianami w regulaminach, czy ze zmianami w obrębie własnej organizacji.

Praca na szablonach wymaga zmiany sposobu myślenia, a raczej powrotu do założeń pierwotnych, kiedy to treści produktowe nanosiło się do szablonu zakodowanego w języku HTML. Takie szablony zawierały wszystkie inne informacje poza tymi ściśle związanymi z indywidualną specyfikacją produktu. Co lepsze, wykorzystując takie oprogramowanie jak np. Baselinker, chcąc wprowadzić zmianę w samym szablonie, nie musimy otwierać każdej aukcji z osobna, a wystarczy że wprowadzimy zmianę w szablonie na magazynie i eksportujemy dane na wszystkie powiązane z nim serwisy aukcyjne.

Metodę szablonową można wykorzystać na wiele sposobu i na różnych produktach. W ten sposób można rozwiązać wiele problemów związanych zarówno z czasem pracy magazynowej (lepsze wykorzystanie kapitału ludzkiego), jak i usprawnić potrzebą różnicowania ofert handlowych oraz zniwelować problem duplikacji aukcji. Kategorie Allegro i innych serwisów aukcyjnych zawierają podkategorie czy też systemy filtracji zbudowane w sposób daleki od doskonałości. Kafeterie z systemów filtracji są często niedoskonałe, mało precyzyjne, zawierają liczne błędy, najczęściej nie spełniają kryterium rozłączności (możliwości wyboru, czyli cechy, „zachodzą” na siebie. Często też nie są to kategorie pełne. Rozłączność w systemach filtracji na serwisach aukcyjnych jest często “załatwiana” poprzez jednokrotność wyboru. Przez co dochodzi do absurdalnych sytuacji, w których sprzedawcy muszą podejmować decyzje o ograniczeniu aukcji lub ich duplikacji.

W praktyce też możemy tak wzbogacać i różnicować rdzeń produktu, że z jednego produktu stworzymy kilka różnych. Wprowadzane różnice możemy łatwo zmieniać lub wycofywać. W moim przekonaniu jest to jedna z najbardziej rewolucyjnych zmian po tym, jak doszło do zmiany formatu aukcyjnego i rozbicia wariantów na aukcje. Oczywiście jest to zmiana pełzająca, zachodząca od dłuższego już czasu. Nie można też powiedzieć, że jest to zmiana w pełni pozytywna, bo tego typu praca wymaga też wielu odpowiednich konfiguracji, umiejętności i przygotowań.

Należy przy tym zauważyć, że jak każdy inny, tak i tego typu system organizacji pracy magazynowej lepiej jest wprowadzać na nowym magazynie aniżeli na magazynie pełnym produktów. Poprawa pracy magazynowej jest zawsze trudniejsza aniżeli budowa od podstaw. Poza tym gro tego typu prac, które wchodzą w proces szablonowy można wykonać za pomocą plików XML i CSV, choć wykorzystanie tych plików najczęściej wiąże się z możliwością usunięcia jakiś treści powielanych na aukcjach (lub dodawania doń nowych, ale w bardzo ograniczonej formie).