Porządek na magazynie Baselinker w aspekcie stanów magazynowych

Błędy w stanach magazynowych

Nieraz po wykonaniu pracy na magazynie Baselinker zdarza się, że występują jeszcze problemy z prawidłowym, tj. bezbłędnym funkcjonowaniem magazynu. Na przykład sporadycznie może występować błąd stanów magazynowych znakowany w Baselinker przez czerwony minus. Błąd ten można zauważyć w zakładce Baselinker/Zarządzanie aukcjami. Jeśli będziemy przechodzić z konta na konto i rozglądać się po wystawionych i zamkniętych aukcjach, to być może po prawej stronie dostrzeżemy taki właśnie znacznik.

Oznaczenie różnicy w stanie ilościowym na aukcji w stosunku do stanu magazynowego

Oznaczenie błędnego stanu ilościowego na aukcji, tj. wyższego lub niższego od stanu magazynowego wprowadzonego do karty produktowej na magazynie może wiązać się z kilkoma innymi błędami, w tym z błędem skutkowym występującym w sytuacji, kiedy aukcje mają włączoną opcję automatycznego wznowienia się, a przyczyniającym się do ponownej aktywacji aukcji z dodatnim stanem ilościowym pomimo zerowego stanu magazynowego.

Jeśli wystawiają się aukcje z produktami, których nie ma na stanie magazynowym, to w pierwszej kolejności należy szukać właśnie takiego błędu. Do błędów przyczynowych w zachowaniach, skutkujących tego typu sytuacją są zarówno:

  • wystawienie aukcji na Allegro bezpośrednio przez serwis aukcyjny
  • zmienianie stanów ilościowych poprzez wejście na aukcję bezpośrednio przez Allegro
  • błędne przypisanie aukcji do karty produktowej (niewłaściwe ID)
  • usunięcie karty produktowej z pamięci magazynu Baselinker

W/w błędy przyczynowe w zachowaniach na magazynie skutkują m.in. błędami sytuacyjnymi w stanach magazynowych. Do innych błędów sytuacyjnych wynikających z nieprawidłowych zachowań na magazynie są na przykład błędy stanów cenowych. Należy zawsze pamiętać o prawidłowym przestrzeganiu zasad pracy magazynowej na Baselinker oraz kontrolowaniu stanów magazynowych i innych zmiennych wykonujących z przeglądu aukcji trwających i zamkniętych w poszukiwaniu oznaczeń błędów i innych niezgodności.

Poprawianie błędów w stanach magazynowych

jeśli w zakładce Baselinker/Zarządzanie aukcjami wśród zamkniętych lub otwartych aukcji, znajduje się aukcje mające właśnie taki czerwony minus, to oznacza, że występuje różnica między stanami ilościowymi na aukcji a stanem magazynowym. Taki błąd należy poprawić. W najprostszym przypadku trzeba przejść na magazyn BL i wprowadzić prawidłowy stan magazynowy, np. wyzerować stan magazynowy lub podać właściwą ilość produktów na magazynie.

Samo wyłączenie aukcji lub zmiana stanu ilościowego po stronie aukcji nic nie da. Wyłączona aukcja, jeśli tylko ma ustawione automatyczne wznawianie, zostanie wznowiona z takim stanem ilościowym, z jakim została zamknięta. Jeśli nie chcemy wyłączać aukcji, a na aukcji jest większy stan magazynowy (np. bo został niepoprawnie zwiększony od strony Allegro), to trzeba zaktualizować dane z magazynu, wtedy wchodzimy w czarny ołówek, czyli w edycję aukcji w Baselinker i wybieramy zakładkę “Powiązanie”

Odświeżanie stanów i cen magazynowych na aukcji internetowej

Produkt na magazynie wyszukujemy po ID. Jeśli aukcja nie została znaleziona w magazynie to znaczy, że nie jest przypisana do żadnej karty, czyli że karta na magazynie została usunięta lub aukcja została wystawiona przez Allegro (aukcje wystawiamy tylko przez BL). Jeśli aukcja jest aktualna, ale nie ma karty na magazynie lub jest błędne powiązanie, to należy wykonać operację powiązania aukcji na nowo z odpowiednim nr ID karty na magazynie i odświeżyć dane z magazynu. Błędy w stanach magazynowych wynikają wyłącznie z błędnej obsługi magazynu, błędów przypadkowych (np. błędne przypisanie zwrotu) lub błędów zastanych (jeśli zaczyna się pracę na już funkcjonującym magazynie).

Nie zawsze błąd powiązania jest tak oczywisty

Synchronizacja stanów magazynowych Baselinker

Zmiana stanu ilościowego w karcie produktowej na magazynie Baselinker zmieni stan ilościowy na aukcjach internetowych, jeśli tylko mamy włączoną synchronizację stanów magazynowych. Moduł “Stany” w zakładce Konto Allegro / Baselinker zaktualizuje stan ilościowy na aukcjach internetowych zgodnie ze stanem ilościowym na magazynie Baselinker. W sklepach, gdzie panuje częstsza sprzedaż warto ustawić, aby aktualizacja stanów magazynowych odbywała się co 1 godzinę. Pod wieloma względami moduł można dostosować do własnych potrzeb. Optymalna konfiguracja wtyczki sprowadza się do ustawienia zakończenia oferty, jeśli stan produktu na magazynie Baselinker wynosi 0. Jeśli na magazynie Baselinker zostanie pomniejszony, to zmniejszy się ilość dostępna na aukcji. A jeżeli na magazynie Baselinker zostanie zwiększony stan magazynowy, to adekwatnie stan ten zostanie powiększony na aukcji. Proszę zauważyć, że nigdzie w Baselinker nie jest napisane, że oprogramowanie to potrafi zmniejszać lub zwiększać stany magazynowe za sprawą zmian wprowadzanych od strony aukcji internetowej. Nigdzie też w opisie tego modułu nie napisano, że stany magazynowe będą się zmniejszać za sprawą sprzedaży na aukcji. O ile ręczna zmiana stanu ilościowego na aukcji nie poskutkuje zmianą stanu magazynowego Baselinker (pojawi się czerwony znak minus) , o tyle sprzedaż na aukcji poskutkuje już takim obniżeniem, jeśli tylko aukcja internetowa jest powiązana z daną kartą produktową na magazynie Baselinker. Jeśli mamy zintegrowane konto aukcyjne z systemem Baselinker, to każde potwierdzone zamówienie zmniejszy stan magazynowy produktu. Jeśli mamy do tego odpowiednio skonfigurowany moduł “Stany”, to zmiana stanu na magazynie poskutkuje zmianą stanu na aukcji internetowej. Możemy do tego dołożyć automatyczne zamykanie ofert ze stanem ilościowym mniejszym od założonego lub ze stanem zerowym na magazynie. Ponadto możemy ustawić automatyczne wznawianie się aukcji internetowych, jeśli wprowadzimy dodatni stan ilościowy na magazynie.

Blokowanie wznawiania się aukcji z zerowym stanem magazynowym

Ważnym, aczkolwiek często pomijanym ustawieniem, które może wpływać na nieprawidłową pracę magazynu Baselinker jest niezablokowane wznawianie aukcji z zerowym stanem magazynowym. W zakładce BaselinkerAllegro/eBay/Ustawienia należy zaznaczyć opcję “Nie wystawiaj więcej niż ilość dostępna na magazynie” oraz “Dostępna ilość nie może przekroczyć stanu magazynowego”.

Zachęcam do szczegółowego zapoznania się z informacjami na temat synchronizacji stanów w Baselinker, testowania zaprezentowanych tu rozwiązań i pogłębiania wiedzy na temat tego oprogramowania poprzez czytanie newslatter i bloga.