Scalanie magazynów, kontrola stanów, synchronizacji Baselinker

Nowy menager Baselinker rozbija się o warianty (dosłownie). Jeśli chcemy scalić produkty na sklepach i serwisach aukcyjnych w nowym menagerze produktów Baselinker, to musimy samemu zadbać o właściwe rozmieszczenie ID dla wariantów. BL pobiera aukcje z Allegro, eBay czy Amazon z błędną lokalizacją ID wariantów lub spina je automatycznie z produktami na magazynie w taki sposób, że ID wariantów “lądują” w miejsce ID produktu podstawowego. Jedyne co możemy zrobić, to ręcznie poprawić synchronizację każdego produktu. Najczęstszy widok w nowym menadżerze produktów BL jest taki:

Szczegóły aukcji wielowariantowej zaciągniętej do BL

Niekiedy też nie pasuje automatyczne dopasowanie (w pierwszej kolejności bowiem warto automatycznie odnaleźć powiązania, skraca to bowiem dalszą, i tak długą pracę nad dokładną synchronizacją produktów). Nie jest to jednak błąd systemowy, a raczej wynik jakiś duplikacji na magazynie lub aukcjach.

Innym problemem są zestawy. Zazwyczaj zestaw tworzymy jest na jednej karcie, gdzie “skleja się” ze sobą 2,4 lub więcej produktów. W menadżerze Baselinker tak przygotowane zestawy musimy rozbijać i łączyć na nowo. Do tego trzeba przeprowadzić operację powiązania produktów i aukcji po numerach ID (uwzględniając numery ID produktów oraz wariantów).

Przykład karty produktowej zaciągniętej ze sklepu, a wymagającej rozbicia na pojedyncze produkty i połączenia na nowo w zestaw w BL. Tylko dzięki temu zachowamy kontrolę stanów magazynowych i magazyn nie będzie nam się “rozjeżdżał.

Rozbijanie kart produktowych na zestawy w nowym menadżerze BL

Kolejnym problemem są luki magazynowe. Jeśli chcemy powiązać produkty z różnych magazynów, np. z aukcji eBay, Allegro, Amazon oraz ze sklepów PrestaShop, WooCommerce, Shoper czy IdoSell, to musimy utworzyć w Baselinker magazyn centralny, do którego zaciągniemy w pierwszej kolejności karty produktowe ze sklepów. Taka baza pozwoli nam na powiązanie aukcji. Niemniej jednak bardzo często zdarzają się rozbieżności pomiędzy aukcjami a sklepami. Jeśli na sklepie nie było karty produktowej odpowiadającej aukcji lub nie było takiego wariantu, jaki ma aukcja, to teraz na magazynie centralnym BL musimy utworzyć taką kartę lub odpowiedni wariant.

Poniżej przedstawione zostało powiązanie dla aukcji wielowariantowej. Jak widać aukcja posiada 7 wariantów, z czego tylko 4 zostały powiązane z wariantami na karcie produktowej w magazynie centralnym Baselinker. Wygląda na to, że na sklepie, z którego zaciągnięte zostały karty produktowe do magazynu centralnego BL brakowało 4 wariantów lub system automatycznie nie znalazł takiego powiazania. Naszym zadaniem jest teraz poszukać tych wariantów i uzupełnić ich ID lub utworzyć dodatkowe warianty na karcie w magazynie i powiązać je po ID wariantu z wariantami aukcji.

Luki w danych magazynowych w menadżerze produktów BL

Tego typu problemy, choć czasochłonne, nie należą do najtrudniejszych i najgorszych, jakie mogą nas spotkać na drodze do pełnej kontroli stanów magazynowych. Większy problem zachodzi w przypadku aukcji Amazon, które zaciągają się bez produktu macierzystego (brak rodzica). Zauważyłem, że część aukcji z Amazon nie posiada rodzica, przez co rodzi się dość kłopotliwy problem. Jeśli bowiem aukcja nie ma rodzica, a na magazynie centralnym nie mamy karty produktowej odpowiadającej tej aukcji, to musimy zbudować nowe powiązanie. Niestety pobranie aukcji Amazon do magazynu (import) i utworzenie na tej podstawie kart magazynowych nie wchodzi w grę. Jeśli aukcje nie posiadają rodzica, to każdy wariant zapisze się jako osobny produkt, więc czy to będzie kolor, czy rozmiar, czy jeszcze inny wariant, to wszystkie te warianty rozbiją nam się po magazynie (każdy wariant potraktowany zostanie jako osobny produkt) i stworzy się długa, brzydka lista produktów – wariantów. Dlatego w przypadku aukcji na Amazon, nie pierwszy raz zresztą musimy postąpić nieco odwrotnie. W pierwszej kolejności musimy utworzyć karty produktowe na magazynie BL, a następnie wprowadzić do nich dane z aukcji Amazon. Ze względu na to, że są to “aukcje warianty”, to musimy dane te wprowadzić w pola wariantów kart produktowych. Dopiero wtedy, kiedy stworzymy na magazynie kartę produktową z wariantami i wypełnimy ją danymi (uzupełnimy dane dla każdego wariantu, takie jak: tytuł, SKU, EAN, cena, ilość), będziemy mogli przeprowadzić automatyczne powiązanie aukcji-wariantów Amazon z nowymi kartami produktowymi. Jest to duże utrudnienie i komplikacja, a także obciążenie czasowo-kosztowe dla budżetu. Czy warto więc tworzyć aukcje Amazon od nowa? Nie, to bowiem jeszcze bardziej wydłuży proces porządkowania magazynu.

Co jeszcze? W zasadzie to najważniejsze, bo największe przeszkody, na które natrafimy chcąc zsynchronizować stany magazynowe z różnych serwisów i sklepów w jednym, centralnym magazynie BL. Jeśli chcemy mieć pełną kontrolę nad stanami magazynowymi i stworzyć dobrze zorganizowaną sieć sprzedażową w Internecie, to musimy dokładnie powiązać wszystkie produkty i aukcje. Osobiście pod koniec pracy nad scalaniem magazynu drukuję jeszcze eksporty XML dla każdego serwisu aukcyjnego i sklepu oraz szukam przysłowiowej “igły w stogu siana”. Magazyn na błyszczeć. Porządek na magazynie, tak pod względem powiązań, jak i zestawów oraz danych szczegółowych produktów (zwłaszcza SKU) to podstawa dobrze zorganizowanego handlu elektronicznego.