W jaki sposób załadować na sklep dane z pliku CSV?

Sposób wprowadzenia danych produktowych z pliku CSV jest względnie zależny od konwertera zainstalowanego na oprogramowaniu sklepu. Przechodząc ten proces na różnych sklepach i serwisach aukcyjnych (Woocommerce, PrestaShop, Shoper, Allegro, Ceneo, Ebay, Amazon, etc..), a także znając podstawy obsługi oprogramowania typu Excel, można wyróżnić kilka podstawowych kwestii związanych z prawidłowym przeprowadzeniem tego typu operacji.

Ze względu na wielość zmiennych towarzyszących temu procesowi, tj. czynników programistycznych, które mogą mieć realny wpływ na powodzenie i właściwe przeprowadzenie tej operacji, należy mieć na uwadze potrzebę indywidualizacji procesu oraz potrzebę przeprowadzenia prób operacyjnych na oprogramowaniu testowym sklepu internetowego, serwisu aukcyjnego, marketplaces, lub innego serwisu sprzedażowego. Poza tym, zawsze przy tego typu operacji należy zapoznać się z podstawową konfiguracją sklepu oraz w miarę możliwości wykonać backup danych. Zawsze należy dbać o bezpieczeństwo danych, zwłaszcza wtedy, kiedy wykonujemy operacje na masową skalę.

Masowe i automatyczne wprowadzanie danych na sklep lub serwis aukcyjny

Testy

Testowanie, czyli próbne przeniesienie danych z pliku CSV na specjalnie w tym celu postawiony sklep, to czynność obowiązkowa wynikająca z potrzeby opracowania właściwej dla danego oprogramowania sprzedażowego i pliku, ścieżki procesu przeniesienia danych. Niezależnie bowiem od tego, ile razy przeprowadzaliśmy taką operację, jeśli przystępujemy do niej na nowo (mamy nowo zbudowany plik CSV i pracujemy na sklepie, który cechuje się własną konfiguracją), zawsze przed właściwym przeniesieniem danych wykonujemy operację testową. Problem polega bowiem nie tylko na tym, że jak wspomniałem, na sklepach i serwisach aukcyjnych instalowane są konwertory o różnej strukturze funkcji, ale i dlatego, że pliki CSV mogą się od siebie różnić strukturą, tj. układem i treścią danych. W konfiguracjach plików CSV mogą też zachodzić istotne różnice, zwłaszcza jeżeli chodzi o sposób kodowania znaków (np. na sklep PrestaShop dozwolone jest tylko przesyłanie plików kodowanych w UTF-8 i ISO-8859-1), język regionu, separację tabel, separację zmiennych w tabelach (np. jeśli jest więcej aniżeli jeden odnośnik do zdjęcia lub jeśli jest więcej niż jedna cecha, a cechy wymagają rozdzielenia) i separację innych tekstów (stringów lub znaków specjalnych). Różnice w wymaganiach konfiguracyjnych zachodzące pomiędzy oprogramowaniem konwertora i pliku CSV mogą prowadzić do braku kompatybilności pomiędzy nimi, a co będzie prowadzić do niewłaściwego przesyłania danych i błędów w ich rekonstrukcji. Zawsze łatwiej jest przetestować wprowadzenie nowych plików CSV na specjalnie w tym celu postawionym sklepie, aniżeli zmagać się z czyszczeniem bazy danych, czy ponownym nanoszeniem danych i sprawdzaniem, czy oby wszystkie błędy zostały poprawione.

Aby uniknąć tego typu problemów musimy nie tylko dość dobrze znać podstawy pracy na plikach CSV oraz umieć obsługiwać różne konwertory na sklepach internetowych i serwisach aukcyjnych, ale nade wszystko powinniśmy znać “magiczne sztuczki” i różnego rodzaju “triki” pozwalające na skuteczne radzenie sobie w sytuacjach problematycznych i krytycznych. Jedną z takich sztuczek jest np. przesyłanie danych “na raty”, co pozwala zidentyfikować problemowe kolumny. Innym sposobem, a zarazem fundamentem każdego procesu jest indywidualne podejście do przesyłania danych produktowych, opracowywanie ścieżki procesowej dla każdego zadania z osobna na sklepie testowym i świadome przeprowadzanie operacji na podstawie wstępnie zgromadzonych informacji. W ten sposób unikniemy niepotrzebnego zaśmiecenia bazy danych i potrzeby jej czyszczenia. Należy też pamiętać o złośliwości przeglądarek oraz wszelkich przeszkodach wynikających z pamięci i plików cookie. Zawsze trzeba pamiętać o podstawowej zasadzie informatyki podwórkowej i sąsiedzkiej: jeśli coś nie działa lub działa niewłaściwie, w pierwszej kolejności wyłącz i włącz ponownie.

Konwerter CSV

Z definicyjnego punktu widzenia konwerter to nic innego jak oprogramowanie do przekształcania danych. Jeśli więc przenosimy dane z jednej bazy danych do drugiej, a bazy te różnią się strukturą i funkcjami, tak musimy przeprowadzić operację dostosowania danych, czyli ich przekształcenia. Jeśli operację tę wykonujemy ręcznie, tj. wprowadzając odpowiednie komendy w jednym z języków programistycznych, np. SQL (ang. Structured Query Language), to można powiedzieć, że na bieżąco tworzymy takie oprogramowanie do konwertowania danych z jednego formatu strukturalnego na drugi.

Niemniej jednak każdy profesjonalny i cieszący się renomom silnik sklepu internetowego (jak. np. WooCommerce, PrestaShop czy Shoper), niezależnie od tego, czy pracuje w modelu open source czy komercyjnym, posiada oprogramowanie ułatwiające przenoszenie danych z plików CSV. Podobne rozwiązania zdążyły już wprowadzić największe serwisy aukcyjne i marketplaces na czele z Amazon, eBay, Allegro czy Ceneo. Oprogramowanie takie w postaci sekcji, modułu czy wtyczki, pozwala użytkownikowi nie znającemu języka programowania, na przeniesienie danych z pliku CSV do bazy danych sklepu internetowego. Jakby to powiedział mój znajomy laik-programista, oprogramowanie takie jest swojego rodzaju systemem programowania obiektowego opartym na formularzach HTML, w których “okienka” użytkownik wprowadza określone dane funkcyjne (zaznacza opcje, wybiera preferowane metody, wprowadza zmienne, etc..).

Eksport danych i ich edycja

Eksport danych z większości profesjonalnych sklepów, serwisów aukcyjnych i magazynów online jest stosunkowo prosty, wystarczy odnaleźć odpowiednią zakładkę w panelu administracyjnym sklepu lub serwisu aukcyjnego i pobrać dane w odpowiednim formacie. Należy zwrócić przy tym uwagę zarówno na format, jak i na treść danych. W panelu administracyjnym może być bowiem więcej aniżeli jeden format plików magazynowych do pobrania.

Jeśli jednak kwestie eksportu poszerzymy o analizę i ewentualną edycję pliku CSV, to temat stanie się bardziej obszerny. Najczęstszym powodem edycji jest potrzeba dostosowania struktury pliku CSV do konfiguracji konwertera na sklepie internetowym. Typowym problemem są odnośniki do zdjęć w wielu kolumnach i niewłaściwa budowa linków. Pliki CSV poddaje się też edycji ze względu na chęć dostosowania treści i wyglądu danych do struktury katalogowej i wyglądu kart produktowych na sklepie internetowym lub serwisie aukcyjnym. Te dane bowiem, których układ i treść dobrze prezentują się w hurtowni lub na magazynie innego sklepu internetowego, mogą wyglądać inaczej na naszym sklepie. Celowe może być np. usunięcie zdjęć z opisu, sformatowanie czcionki, dodanie informacji do opisu, uzupełnienie brakujących danych, podniesienie lub obniżenie ceny, zmiana nazwy kategorii, dodanie wartości do atrybutów, połączenie produktów w warianty, etc.. Niekiedy też pliki CSV z danymi buduje się od podstaw tylko po to, aby móc za ich pomocą zarządzać danymi kategorialnymi, produktowymi czy np. danymi klientów.

Dość dużo problemów może przysporzyć podmiana danych dotyczących zdjęć, kategorii i wariantów. Należy zadbać o właściwy wygląd kolumny “zdjęcia”. Jeżeli zdjęcia znajdują się w więcej aniżeli jednej kolumnie, to należy je scalić oddzielając dane separatorem (np. “,”). Dane scalamy na poziomie pliku. Może też zajść konieczność scalenia danych w konwerterze. Np. moduł Import and update products for PrestaShop wymaga wprowadzenia wartości ##all w zakładce Split for Images. Zdjęcia mogą też rodzić inne problemy. Niekiedy nie chcą się ładować z bliżej nieokreślonych przyczyn, w innym przypadku nie ładują się miniaturki lub zdjęcia duplikują się bez wyraźnej przyczyny. Zmagania z kolumną “zdjęcia” należą do najczęstszych problemów, z którymi musimy sobie poradzić w zanim dokonamy właściwego importu danych produktów z pliku CSV (czyli na poziomie testów).

Bardzo często też problem występuje w kolumnie kategorie. Jeśli na sklepie nie ma żadnych kategorii (lub nie ma tych, których nazwy widnieją w kolumnie “kategoria” pliku CSV), to najprawdopodobniej konwerter utworzy tego typu kategorie na sklepie lub pojawi się komunikat o błędzie (to częściej w przypadku ładowania danych z pliku CSV do serwisu aukcyjnego typu Allegro, eBay, Amazon). Kolumnę “kategoria” należy więc przeanalizować i odpowiednio edytować jeszcze przed załadowaniem danych do nowego serwisu. Należy też orientować się co do tego, jaka będzie reakcja konwertera na dane w kolumnie “kategorie”.

Możliwości modyfikacyjnych jest bardzo dużo, dlatego przed automatycznym wprowadzeniem danych na sklep internetowy zawsze warto przejrzeć plik, zastanowić się, które dane poddać edycji i przemianować je przed wgraniem na sklep. Warto też, o czym wspominałem wcześniej, wykonać kilka testów pozwalających na właściwe wgranie danych., tj. zgodne z intencjami i oczekiwaniami wykonawcy i zamawiającego.

Import danych z pliku CSV

Realizując proces importu danych na sklep internetowy, bardzo ważne jest mieć właściwe pojęcie na temat zmiennej ID, która jest numerem identyfikacyjnym, kluczem indeksującym dane produktowe z danego wiersza w bazie i pliku CSV. Warto pamiętać, że jest to zmienna, której konwertery używają do identyfikacji produktów. Należy zorientować się jak konwerter sklepu, czy serwisu aukcyjnego reaguje na tę zmienną i czy możemy ustawić sposób tej reakcji. Zazwyczaj bowiem występują dwie opcje, albo oprogramowanie nadpisze ID i wszystkie powiązane z nim dane, albo oprogramowanie sklepu utworzy na ich podstawie nowe numery ID, czyli nie nadpisze danych. Świadomość tej kwestii jest bardzo ważna zwłaszcza wtedy, kiedy chcemy nadpisać istniejące dane lub wtedy, kiedy wgrywamy plik z nowymi danymi i nie wiemy, czy numery ID są niepowtarzalne w stosunku do tych, które identyfikują produkty dodane już do bazy danych. Jeśli numery ID duplikują się, a my wymusimy wprowadzenie oryginalnych numerów z pliku CSV, to możemy utracić część danych (część z danych plików CSV nie zostanie dodana). Prawidłowe rozeznanie w numerach ID jest też ważne wtedy, kiedy wprowadzamy dane “budujące” różne warianty produktowe.

Masowo i automatycznie za pomocą pliku CSV możemy zaimportować różnego rodzaju dane. Dla przykładu oprogramowanie sklepu PrestaShop pozwala na załadowanie aż ośmiu (8) rodzajów danych, każdy po kilkanaście zmiennych. Importowane na sklep dane można nakładać na siebie wykorzystując do tego ID produktu. Możemy więc w pierwszej kolejności zaimportować kategorie, potem dane stricte produktowe, a w następnej kolejności dane produktowe oraz te dotyczące kombinacji (wariantów), a także marek czy dostawców, itp..

Rodzaje danych do zaimportowania na sklep PrestaShop
Rodzaje danych do zaimportowania

Import kategorii

Produkty na sklep internetowy można wprowadzać na dwa sposoby, albo ręcznie otwierając i edytując każdą kartę internetową z osobna, albo wprowadzając odpowiednie dane do pliku CSV. Na przykład na sklepie PrestaShop możemy masowo i automatycznie ułożyć drzewo kategorii i je SEO opisać. Oprogramowanie tego sklepu pozwala na wprowadzenie do pliku “kategorii” następujących danych:

 1. ID kategorii
 2. Aktywny (0 lub 1)
 3. Nazwa
 4. Kategoria nadrzędna (ang. parent category)
 5. Główna kategoria (0/1) (ang. root category)
 6. Opis
 7. Meta-tytuł
 8. Słowa kluczowe meta
 9. Opis meta
 10. Przepisany URL
 11. URL zdjęcia
 12. ID / Nazwa sklepu

Jeśli potrafimy konstruować pliki z danymi, to możemy łatwo i sprawnie zarządzać budową drzewa kategorii. Warto w tym miejscu przypomnieć, że ponowne wgranie danych z tymi samymi numerami ID może zakończyć się częściowym niepowodzeniem, niekoniecznie wszystkie dane zostaną zastąpione lub podmiana nie będzie widoczna od razu. Warto wtedy wyczyścić pamięć podręczną sklepu i przeglądarki, a nawet zmienić nazwę pliku CSV.

Import danych z pliku CSV do sklepu PrestaShop
Import danych kategorii z pliku CSV do sklepu PrestaShop

Uzupełnianie danych w pliku CSV jest wygodniejsze i szybsze. W ten sposób można zarządzać strukturą sklepu, dokonywać modyfikacji, nanosić poprawki, optymalizować treści w sposób masowy. Edytując dane za pomocą plików CSV widzimy więcej i możemy przeprowadzić lepsze SEO.

Czytaj dalej: Import danych produktowych i danych kombinacji (wariantów)