Wystawianie aukcji na Amazon a pozycjonowanie tytuł i bullet points

Amazon jest serwisem rządzącym się swoimi prawami. Wystawianie aukcji na Amazonie owiane jest pewną dozą tajemniczości i niepewności, głównie ze względu na potrzebę stosowania kodów EAN oraz obcojęzyczny interfejs. Wielu sprzedawców z Polski uważa też, że w praktyce nie ma sensu wystawiać aukcji na Amazon, bo ich produkty będą niekonkurencyjne, tak ze względu na ich jakość, jak i ze względu na koszty logistyczne, czy pochodzenie produktu. Dochodzi do tego przeświadczenie, że już lepiej wystawić aukcje na eBay, który to serwis jest bardziej tolerancyjny, na ewentualne odchylenia od normy.

Zgodzilibyśmy się z większością tych twierdzeń, gdyby nie fakt, że doświadczenie w pracy na tym serwisie pozwala nam dostrzec realne korzyści związane ze sprzedażą produktów na rynku europejskim. Ponadto stosowanie się do podstawowych reguł związanych z prawidłowym dodawaniem produktów do tego marketplaces może pomóc nam uniknąć problemów i zyskać przewagę nad konkurencją. A eBay jest serwisem, na którym też opłaca się dodawać oferty, ale musimy pamiętać, że osoby kupujące na eBay należą do innej grupy docelowej (zastosuj targetowanie behawioralne i demograficzne).

Nikogo nie chcemy przekonywać na siłę do rozwoju tego kanału, bo sprzedaż na rynkach zagranicznych wiąże się z licznymi problemami, ale na bazie zdobytego doświadczenia uważamy, że nie jest to zadanie niemożliwe, jeśli tylko prowadzi się racjonalną politykę sprzedażową i właściwie zarządza się procesami magazynowymi.

Do najważniejszych czynników sukcesu sprzedaży na Amazon należy:

  • znajomość regulaminu serwisu (np. dot. opakowania produktu)
  • profesjonalne tłumaczenie (nie wystawiaj przez Amazon Central Seller)
  • optymalizacja słów kluczowych w tytule
  • optymalizacja opisu cech produktu (bullet points)
  • wysyłanie produktów wysokiej jakości
  • zgodność produktu z opisem i terminowa wysyłka
  • promocja aukcji i branie udziału w okazjach sprzedażowych
  • kontrola stanów magazynowych i cen

Wystawiając aukcję internetową na Amazon musimy podać identyfikator produktu. Pierwszym krokiem na drodze wystawiania aukcji na Amazon jest przygotowanie kodów EAN. Amazon (w większości kategorii poza sztukę i rękojmią) nie pozwala na dodawanie ofert bez odpowiednich kodów produktowych, takich jak UPC, EAN, ISBN i ASIN. Należy postarać się o zarejestrowanie produktów w GS1 Polska lub bazować na kodach EAN podanych przez producenta. Istnieje też możliwość zakupu kodów EAN od firm pośredniczących w ich sprzedaży.

Tytuł aukcji na Amazon może składać się z maksymalnie 200 znaków, przy czym sugeruje się, aby tytuł posiadał od 90 do 120 znaków. bo dochodzą jeszcze znaki z wariantów. Tytuł powinien być przede wszystkim czytelny, tj. odzwierciedlać rzeczywistą postać produktu i jego najważniejsze 2-3 walory podane w formie słów kluczowych. W optymalizacji tytułów pomaga aplikacja Helium 10.

Jednym z programów, za sprawą którego można rozpocząć wystawianie aukcji na Amazon jest Baselinker. Jest to oprogramowanie typu “integrator”, które pozwala na zarządzanie aukcjami, a w tym na synchronizację stanów i cen z różnych kanałów sprzedażowych (patrz: instrukcja Nowego Menadżera Baselinker, zwłaszcza scenariusz centralny od str. 125). Konfiguracja Amazon na BL nie jest skomplikowana i wygląda bardzo podobnie, jak w przypadku pozostałych serwisów aukcyjnych. Również i tutaj możemy zsynchronizować stany ilościowe i ceny zgodnie z danymi zapisanymi na kartach produktowych w magazynie wewnętrznym BL. Warto przy tym zauważyć, że konfiguracja Amazon w Baselinker pozwala rozpocząć wystawianie aukcji internetowych na największych rynkach europejskich: Wielka Brytania, Niemcy, Hiszpania, Francja, Włochy, Holandia. Dlatego też sprzedawca dysponujący produktami, które mogą być atrakcyjne chociażby dla Polaków mieszkających w Europie Zachodniej, lub w pewnej mierze (cenowej lub jakościowej) być też konkurencyjne dla produktów już dostępnych na rynkach zachodnich, to za pomocą integratora BL będą mogli dodawać produkty i kontrolować ich stany.

Aukcje na Amazon z poziomu Baselinker wystawiamy w sposób masowy. Po naciśnięciu przycisku “Wystaw oferty” oprogramowanie podejmie próbę wystawienia wszystkich zleconych aukcji, nawet takich które nie zostaną prawidłowo uzupełnione i takich, które będą posiadały błędy krytyczne uniemożliwiające wystawienie aukcji w serwisie aukcyjnym. Jeżeli omyłkowo wystawimy aukcję błędnie uzupełnioną w zakładce BL/Zarządzanie aukcjami otrzymamy jeszcze jedną możliwość poprawienia aukcji, ale też nie w każdym przypadku (niektóre rodzaje błędów, jak błędnie przypisany kod produktu, np. EAN, nie pozwalają na poprawę aukcji).

Amazon nie pozwala też na wprowadzanie dowolnych poprawek, bowiem wiąże aukcje z numerem ISBN, do którego raz na stałe przypisywane są parametry i inne właściwości produktów uzupełnione w trakcie ich wystawiania. Jeśli więc popełni się błąd, najlepszym wyjściem jest ponowienie dodawania oferty z wykorzystaniem nowego numeru EAN.

Dalsza praca wymaga wybrania kategorii i typu produktu. Na tej podstawie wyświetlona zostanie lista parametrów możliwych do dopasowania dla danej kategorii i typów produktów. Wybór kategorii na Amazon nie jest prosty. Ze względu na obcojęzyczność serwisu zawsze warto wejść bezpośrednio na Amazon i sprawdzić jej poprawność. W panelu wystawiania aukcji odpowiednie kategorie pojawią się dopiero wtedy, kiedy odhaczymy je w zakładce Baselinker/Amazon/Kategorie i parametry. Jeśli w wybranej kategorii nie ma odpowiadającego nam typu produktu, to można wybrać typ ogólny.

Cenniki wysyłek trzeba najpierw ustawić w serwisie Amazon. W następnej kolejności w Baselinker można przypisać domyślny cennik lub wpisać dokładnie taką samą nazwę cennika, jaką nadaliśmy temu produktowi (najczęściej całej grupie produktowej) bezpośrednio w serwisie Amazon. W rubryce “słowa kluczowe” wpisujemy maksymalnie 5 haseł przedmiotowych. Tagi te pojawią się na kartach produktowych w serwisie Amazon. Używając tych samych tagów dla całej półki produktowej (grupy produktów) można zgrupować produkty z określonymi cechami.

Ostatnim aspektem wystawiania aukcji na Amazon przez program Baselinker jest opis produktu i cechy produktu. Baselinker, jak i sam serwis aukcyjny Amazon umożliwia dodanie jednej sekcji opisu głównego w stylu “charakterystyka”. Jest to opis o maksymalnej ilości 2000 znaków pisanych ciągiem w jednym akapicie. Opis ten znajdzie się na dole karty produktowej. W panelu wystawiania aukcji na Amazon przez Baselinker pod opisem produktu znajduje się miejsce na dodanie do 5 cech (opisu cech) produktu. Na aukcji Amazon cechy te znajdują się tuż obok galerii zdjęć. Są to tzw. bullet points i mają one zasadniczy wpływ na pozycjonowanie ofert.