Sklep jako centrum zamówień z Baselinker – alternatywne powiązanie produktów

Sklep internet. jako centrum realizacji zamówień z marketplaces, hurtowni dropshipingowych oraz innych sklepów online. Problematyka przekazywania zamówień z Baselinker. Prawidłowe powiązania między kartami produktowymi jako podstawa działania systemu integracyjnego w Nowym Menadżerze BL.

W zasadzie nie jest to prezentacja całej problematyki realizacji zamówień ze sklepu, ani też nie jest to zawężony opis metody organizacji zamówień, ale zlepek rozważań i doświadczeń związanych ze sposobem obsługi zamówień w ramach, czy przy współudziale integratora Baselinker. Na artykuł ten złożyło się kilka wcześniejszych wpisów zaprezentowanych w serwisie usługowym web3promagraco.

O ile poprzednie artykuły nawiązujące do problematyki wiązania produktów w Baselinker stanowiły pokłosie refleksji na temat codziennych prac magazynowych po stronie integratora BL, zwłaszcza artykuł “Trybiki konfiguracji Baselinker – wiązanie produktów i inne prace porządkowe na e-magazynie” jest przykładem opisu podstawowych i rutynowych prac magazynowych, w tym czynności administracyjnych podejmowanych na oprogramowaniu BL w celu utrzymywania wysokiego odsetka powiązań między kartami produktowymi pochodzącymi z różnych kanałów sprzedażowych. Dodajmy dla przypomnienia, że powiązanie takie jest niezbędne dla automatycznej kontroli stanów magazynowych. Z niniejszego artykułu dowiadujemy się między innymi, w jaki sposób tworzyć takie powiązania, dlaczego dochodzi do zrywania połączeń i gdzie znajdują się informacje o braku powiązań lub błędnych wiązaniach.Tym razem przedstawimy nieco inny wpis. Częściowo powiązany z problematyką wiązania kart produktowych na magazynie Baselinker, a w głównej mierze jest to prezentacja problemu zbierania zamówień z różnych kanałów sprzedaży online i ich realizacja na sklepie internet. Artykuł ten powstał w oparciu o problem zgłoszony przez klienta sklepu PrestaShop, ale zaprezentowane rozwiązania znajdują zastosowanie dla wszystkich sklepów internet. zintegrowanych z Baselinker.

Duplikacja zamówień na sklepie…

Konfigurując Baselinker i prowadząc namysł nad sposobem organizacji sprzedaży w obrębie tego oprogramowania ecommerce, można przyjąć założenie, że to sklep internet. powinien być miejscem do realizacji zleceń ze wszystkich marketplaces i hurtowni zintegrowanych w BL. Założenie takie może wynikać z chęci kontynuowania pracy na sklepie, na którym sprzedawca pracował od początku i gdzie z powodzeniem zorganizował wszystkie aspekty obsługi klienta (przed i po-zakupowe).

Czy sklep może pełnić rolę centrum realizacji zleceń, jeśli jest powiązany z Baselinker i to BL wykonuje gro prac integrujących pozostałe kanały sprzedażowe? Odpowiedź brzmi tak, ale nie wyprzedzajmy za nadto faktów, bowiem wiążą się z tym pewne wymogi i ograniczenia. Do najważniejszych z nich należy właściwe powiązanie kart produktowych ze wszystkich innych kanałów dystrybucji oraz możliwość korzystania z nowego menadżera BL (oficjalna instrukcja dla nowego menadżera Baselinker w formacie PDF), który został wdrożony jako wersja Beta w połowie 2021 roku (do włączenia nieodwracalnie i alternatywnie wobec dotychczasowego magazynu).

Jako, że zdradziliśmy już rąbek tajemnicy, postaramy się przedstawić pewne problemy leżące na drodze realizacji tego planu. Pierwszym problemem, na który warto zwrócić uwagę jest podłączenie sklepu internet. do Baselinker. Innymi słowy należy przeprowadzić integrację sklepu z Baselinker poprzez wprowadzenie na serwer pliku konfiguracyjnego lub wygenerowanie klucza API. Instalacja nie jest za nadto problematyczna i jeśli tylko uda się połączyć sklep z BL, to integracja taka nie powinna sprawiać kłopotów (większość z problemów jest wynikiem niewłaściwego powiązania produktów z zamówień). Nie zaobserwowaliśmy też, aby instalacja i konfiguracja sklepu wpływały w jakiś negatywny sposób na pobieranie zamówień z BL. Nieodpowiednia konfiguracja sklepu internet. może być jednak przyczyną błędów na drodze pobierania zamówień. Problem, który pojawia się najczęściej jest związany z duplikacją zamówień i wynika z instalacji na sklepie wtyczki , która równorzędnie do BL pobiera zamówienia z serwisu internetowego. Nie musi to być wtyczka, może to być część systemu magazynowego (jak w IdoSell). Jeśli jednak nie wyłączymy na sklepie pobierania zamówień z Allegro, eBay, Amazon czy innego marketplaces, to sklep i Baselinker będą pobierać te same zamówienia. O ile możliwe jest krążenie tych tych samych zamówień pomiędzy sklepem a BL (zaraz wyjaśnię o co chodzi), tak pobieranie tych samych zamówień przez dwa różne oprogramowania, będzie prowadzić do duplikacji zamówień. Dozwolone jest jednak przekazywanie w tym samym czasie zamówień z BL do sklepu i jednocześnie ze sklepu do BL. System rozpoznaje zamówienia ze sklepu i nie pozwala na zapętlenie się procesu przenoszenia zamówień. Nie jest możliwe, aby zamówienia ze sklepu zostały przekazane do BL i następnie, ponownie z BL przywędrowały na sklep jako nowe zamówienia “z zewnątrz”. Można więc spokojnie ustawić w BL zarówno pobieranie zamówień ze sklepu, jak i dodawanie zamówień do sklepu. Ma to sens zwłaszcza wtedy, kiedy czasowo chcemy móc mieć alternatywne miejsce do realizacji zamówień (zwłaszcza jeśli wdrażamy nowe rozwiązanie logistyczne i chcemy mieć możliwość szybkiego przekazania zamówienia do realizacji z innego systemu aniżeli ten, który reformujemy, a z którego chcemy korzystać na stałe). Właściwie jednak, jeśli chcemy organizować centrum zarządzania zamówieniami na sklepie, to należy włączyć  tylko jedną z tych opcji (dodawanie zamówień do sklepu).

Wiązanie produktów po ID

Integracja sklepu z Baselinker jest pierwszym krokiem na drodze przekazywania zamówień ze wszystkich innych kanałów sprzedażowych. Włączenie opcji pobierania zamówień z BL poskutkuje tym, że do sklepu internet. będą trafiały wszystkie zamówienia, które spłyną do BL. Hurraoptymizm jest jednak przedwczesny. Aby zamówienie zostało poprawnie przeniesione z BL do sklepu, na jego karcie musi znajdować się produkt pochodzący, a co najmniej powiązany z produktem, który znajduje się na sklepie będącym naszym centrum.

Już tłumaczę o co chodzi. Przede wszystkim należy zrozumieć, że na karcie zamówienia, które “spływa” do BL znajdują się produkty. Produkty te zostały przypisane do tego zamówienia z aukcji internetowych lub stron produktowych stworzonych na podstawie kart produktowych, które początkowo znajdowały się na magazynie. Innymi słowy na karcie zamówienia znajdują się produkty powiązane z jakimś magazynem. Może to być magazyn naszego sklepu internet., do którego docelowo trafią zamówienia z BL. Jeżeli na karcie zamówienia znajduje się produkt przypisany do magazynu sklepu “centrum” na podstawie określonego numeru ID, to takie zamówienie trafi do sklepu bez żadnych przeszkód. Jeśli jednak do BL “wpłynie” zamówienie z innego sklepu internetowego lub z aukcji internetowej wystawionej na bazie produktu z innego sklepu lub hurtowni, to takie zamówienie będzie posiadało produkt związany po ID z magazynem innego sklepu lub z magazynem Baselinker (wtedy ID będzie równe zeru, chyba że powiążemy produkty z magazynu BL z naszym sklepem, które stanowi centrum realizacji zamówień… ale nie wyprzedzajmy faktów).Jeśli na karcie zamówienia znajduje się produkt powiązany przez ID z innym sklepem internetowym, aniżeli ten, który ma za zadanie zbierać zamówienia, to takie zamówienie nie zostanie zaciągnięte do naszego sklepu lub co najwyżej trafi jako zamówienie niepełne (bez produktu) do koszyka i zostawi ślad pod postacią “opuszczonego koszyka”. Nie można bowiem przesyłać do sklepu zamówienia z produktem powiązanym z innym sklepem…. Tzn. można, ale tylko wtedy, kiedy dodatkowo powiąże się ten produkt również i z tym sklepem… A takie rozwiązanie umożliwia Nowy Menadżer Baselinker (do włączenie wersja Beta alter. wobec domyślnie włączonego). Jeśli spróbujemy przesłać takie zamówienie do sklepu, to pojawi się komunikat błędu na karcie zamówienia wraz z interpretacją w logach systemu.

Błąd powiązania produktów po ID

W zasadzie to wszystko, co chcieliśmy dziś przedstawić na ten temat. W podsumowaniu można postarać się w kilku słowach odpowiedzieć na pytanie, czy robienie ze sklepu, nawet tak dobrego jak PrestaShop, centrum obsługi zleceń to dobry pomysł? Zwłaszcza jeśli pod ręką ma się Nowy Menadżer BL, integrator z bardzo dobrze rozbudowanym modułem Zlecenia… Gdzie gro problemów, jeśli w ogóle jakieś się pojawiają, można rozwiązać przy wsparciu świetnego supportu? 

Pytanie pozostawiamy otwarte, choć sugerujemy wdrażanie takiego wariantu organizacji sprzedaży, który będzie zakładał Baselinker jako centrum realizacji zamówień. Pomimo wielkiego szacunku dla deweloperów sklepów internet., nie zostały one stworzone jako integratory (silnikiem wyróżniającym się pod tym względem jest niewątpliwie IdoSell).Powtórzmy to, czego nauczyliśmy się pracując na różnych sklepach… W zasadzie wśród najlepszych sklepów nie ma lepszych czy gorszych, ale są takie, które lepiej lub gorzej wpasowują się w gusta danego sprzedawcy. To preferencje sprzedawcy decydują o tym, które oprogramowanie staje się lepsze. Jedne rozwiązania ecommerce lepiej spasują tym sprzedawcą, a drugie innym. Być może też początkowo wybrane rozwiązanie zostanie z czasem przekształcone w inne, np. wtedy kiedy biznes się rozwinie lub dojrzeje do zmiany.